Rabobank boekt 1,5 miljard winst

De economie in Nederland draait op volle toeren, en dan kan Rabobank niet achterblijven. Bedrijfsresultaten wijzen op winst van wel 1,5 miljard euro, dat is een stijging van meer dan de helft. Rendementen op de investeringen namen eveneens toe.

Begin deze week meldden we al dat de economische indicatoren in Nederland allemaal erg positief zijn. De economische groei kwam uit op 1,5 procent van het BBP in een kwartaal. De prognose voor het hele jaar komt nu op meer dan 3 procent te liggen.

Investeringen en consumptie komen op stoom. Daar profiteren ook de banken van. Resultaten van Rabobank tonen alvast aan dat de bankencrisis ver weg lijkt. Woensdag presenteerde de Nederlandse grootbank haar halfjaarcijfers.

De totale winst voor de eerste helft van 2017 komt uit op 1.516 miljoen euro. Dat is een winst van 52 procent. De common equity tier 1 ratio steeg aanzienlijk van 13,5 procent naar 14,7 procent (fully loaded), mede door uitgifte van Rabobank Certificaten.

Rabo wijst er op dat de winststijging mede te danken is aan de gunstige economische ontwikkeling in Nederland, die leidde tot zeer lage kosten kredietverliezen. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg dan weer met 12 procent, tot 2.276 miljoen euro.

Daarnaast steeg het rendement op geïnvesteerd vermogen – een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid – van 5,4 procent tot 7,8 procent. Ook namen de rente-inkomsten toe met 2 procent en versterkte Rabobank daarnaast haar buffers.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank, licht toe: “De voortgang op onze drie strategische prioriteiten laat zien dat onze transitie over de volle breedte van de Rabobank gaande is. De klantentevredenheid beweegt zich in opwaartse richting, de financiële resultaten zijn verbeterd en de balans is verder geoptimaliseerd.”

Was er dan geen enkel negatief nieuws? Toch wel. Punt van zorg blijven bijvoorbeeld de relatief hoge kosten, die tot uitdrukking komen in de zogenoemde ‘efficiencyratio’ (de verhouding tussen kosten en omzet). Die verbeterde weliswaar dankzij kostenbesparingen en krimp van het personeelsbestand tot 67,6 procent, maar dat is nog altijd ruim boven de beoogde 53 procent.

Bron: Rabobank.com, Rabobank.nl, NRC Handelsblad