Fiscale consolidatie als revolutie?

Vanaf 2020 moet er een systeem van zogenaamde ‘fiscale consolidatie’ komen. Wat is het en vooral: Wat zijn de gevolgen? Fiscaal experten zijn van mening dat deze consolidatie een kleine revolutie betekent voor het taxsysteem.

Een algehele verlaging van de vennootschapsbelasting is een van de werken die de Regering Michel, voor de volgende nationale verkiezingen, wil bekomen. Grote multinationals zijn daar niet zo blij mee. Hoe kan een bedrijf tegen lagere belastingtarieven zijn?

Feit is dat de reële belastingvoet voor grote bedrijven vandaag al lager ligt dan het officiële percentage. Dat komt omdat heel wat multinationals speciale rulings hebben bekomen. Die ruling-afspraken staan in Europa steeds meer onder druk. Maar, ook zonder rulings, hebben speciale bedrijven of bedrijfssectoren vandaag al voordelen. De fiscaliteit in België bestaat namelijk uit een kluwen van fiscale aftrekposten en uitzonderingsmaatregelen.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, vindt de kritiek van de multinationals onterecht. Grote ondernemingen zullen ook voordeel putten uit de fiscale hervormingen. Naast een verlaging van het algemeen basistarief zal er vanaf 2020 ook een systeem van fiscale consolidatie komen.

Wat houdt dat in? Fiscaal expert Michel Maus legt uit: “Fiscale consolidatie (ook wel ‘fiscale eenheid’ genoemd) bestaat al in de meeste EU-lidstaten, maar niet in België. Voor het Belgische inkomstenbelastingenrecht is de vennootschapsgroep als eenheid, en dus als belastingplichtige, onbekend. Die fiscale benadering, waarin elke groepsvennootschap als een afzonderlijke belastingplichtige wordt beschouwd, laat geen verrekening toe van de winsten van één groepsvennootschap met de verliezen van een andere groepsvennootschap.”

Als een bedrijvengroep twee vennootschappen heeft in België, en vennootschap 1 maakt een winst van 1.000.000 euro, terwijl vennootschap 2 een verlies heeft dan 2.000.000 euro, dan zal toch belasting moeten betaald worden op de 1.000.000. Dat resultaat zou helemaal anders uitvallen wanneer de bedragen van beide vennootschappen bij elkaar kunnen worden opgeteld. Dat laatste zou dan het geval zijn vanaf 2020.

“Eén van de typische situaties, waarin men in België de nadelen ondervindt van het gebrek aan fiscale consolidatie, betreft de overnames van Belgische bedrijven. De overname van Belgische (operationele) vennootschappen wordt vaak gestructureerd via een Belgische holding (acquisitievehikel), die een lening aangaat om de overnameprijs te financieren. Het probleem is dat de intrestlasten – gekoppeld aan de lening – niet kunnen worden gecompenseerd met de belastbare inkomsten van de operationele vennootschappen. De invoering van een fiscale consolidatie kan zo’n compensatie in België mogelijk maken.”

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe de fiscale consolidatie er precies uit zal gaan zien. Indien de consolidatie goed wordt uitgevoerd, is dit een revolutie voor het Belgische fiscale systeem. Maar, er zit een addertje onder het gras: Als verliezen bij winsten kunnen opgeteld worden, loopt de Belgische schatkist in het toekomstige systeem heel veel geld mis. Dat zou de ontspoorde begroting en overheidsschuld nog verder in het rood duwen.

De fiscale consolidatie zal waarschijnlijk dus een typisch Belgisch systeem worden waarbij wat aan de ene kant wordt gewonnen door de bedrijven, aan de andere kant weer afgedragen zal moeten worden. Wordt vervolgd, ongetwijfeld.

Bron: Money Talk, Michel Maus & Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law Firm)