Foreign Direct Investment ingestort

Sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 is de mondiale kapitaalstroom met 65 procent gedaald, zo berekende McKinsey in een nieuw rapport dat deze week verscheen. Directe buitenlandse investeringen zijn in de vorige jaren totaal stilgevallen. Tien jaar na datum laat de crisis nog altijd sporen na.

In veel media wordt voortdurend gesteld dat de crisis achter ons ligt. De economie zou volledig hersteld zijn van de aardschok uit 2008. Dat is in realiteit maar zeer ten dele het geval.

Overheden en gezinnen blijven schulden opstapelen. Nieuwe zeepbellen worden opgeblazen, dankzij het te losse beleid van de centrale banken. Weinig aandacht ging voorlopig naar de gevolgen van de crisis voor wat betreft internationale geld- en kapitaalstromen.

Grensoverschrijdende kapitaalstromen (leningen, overnames, obligaties, directe buitenlandse investeringen enzoverder) zijn afgenomen met maar liefst 65 procent. In 2007 waren deze internationale kapitaalstromen nog goed voor 12,4 triljoen dollar (10,5 triljoen euro). Vandaag blijft daar nog zo’n 4,3 triljoen dollar (3,6 triljoen euro) van over.

Toch betekent deze drastische (dramatische?) terugval niet het einde van het mondiaal financieel systeem. Consultant McKinsey wijst wel op een nieuwe dynamiek in het financiële globalisme.

McKinsey is alvast positief over het huidige systeem en financiële klimaat. ‘Cross-border flows’ zouden rationeler van aard zijn geworden en minder risicovol. De terugval hoeft dus geen negatief effect te hebben, in tegendeel. Het draagt bij aan een sterker, weerbaarder globaal financieel systeem. De excessen zouden dus deels verdwenen zijn.

Sinds de bankencrisis trokken vooral Europese banken zich terug uit het buitenland, waardoor de grensoverschrijdende transacties vanzelf daalden. “De buitenlandse hubs van banken bleken vaak minder winstgevend en meer risicovol”, aldus McKinsey. Back to basics en meer lokaal handelen dus.

De afname van de directe buitenlandse investeringen (FDI) vanuit Europa en de VS wordt wel deels gecompenseerd doordat de Chinezen steeds meer aan FDI doen.

Toch blijven er risico’s in het systeem bestaan, ook vandaag. McKinsey wijst vooral op het gebrek aan stabiliteit in ontwikkelingslanden. Groeireuzen en derdewereldlanden participeren steeds meer in het financiële wereldwijde verkeer en dat kan voor problemen zorgen in de toekomst.

Bron: McKinsey, The Financial Times