Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Slaagt olie er toch in om binnenkort opnieuw te stijgen?

Olie, het zwarte goud van weleer, slaagt er op dit moment niet in om door de grens van de 50 USD per vat te geraken. Ook de komende tijd zal dit zo blijven al blijven er echter twee belangrijke kanshebbers over welke ervoor kunnen zorgen dat de olieprijzen toch door deze grens kunnen breken.

Op dit moment zijn vraag en aanbod enigszins in evenwicht op de oliemarkten. Dit na een sterke daling het afgelopen jaar waarbij onder meer het Midden-Oosten marktaandeel verloor ten koste van de Verenigde Staten en Rusland. Op langere termijn zullen de olieprijzen opnieuw onder druk komen te staan door een stagnerende en zelfs dalende vraag, dit afhankelijk van de snelheid waarbij de fossiele industrie aan invloed zal verliezen.

Dichter in de tijd blijven er echter enkele potentiële gebeurtenissen valabel welke ervoor kunnen zorgen dat de olieprijzen sterk kunnen stijgen. Eén hiervan lijkt alvast niet langer uit te sluiten, namelijk het faillissement van de Venezolaanse oliegigant Petroleos de Venezuela SA. Door de zware financiële crisis in het land (en het gebrek aan enige verbetering) is de kans sterk gestegen dat dit bedrijf over de kop gaat. Het bedrijf gaat reeds gebeukt onder een schuld van meer dan 3,5 miljard USD welke in oktober-november vervalt. Dit zou aan de aanbodzijde een belangrijke daling teweeg kunnen brengen met de gekende gevolgen.

Een ander verrassing voor de financiële markten blijft de Amerikaanse president Trump. Trump, reeds gekend omwille van ondoordachte en drastische beslissingen, kan er mogelijks voor opteren om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen. Waar dit akkoord weliswaar door de Verenigde Staten in het verleden niet werd nageleefd kan het daarbovenop nieuwe financiële sancties opleggen waardoor Iraanse olie niet of moeilijker geëxporteerd kan worden.

Deze geopolitieke beslissing kan tevens de situatie in het Midden-Oosten opnieuw op de spits drijven. In tegenstelling tot 10 jaar geleden is de macht van Iran in de regio sterk toegenomen en kan er mogelijks een Noord-Koreaans scenario dreigen waarbij het land erin slaagt raketten met kernwapens te ontwikkelen. Ook zijn Europese bedrijven minder geneigd Trump hierin te volgen, mede door de kansen welke deze op dit moment verkrijgen in Iran.

De Verenigde Staten kunnen daarentegen profiteren van hogere olieprijzen, onder meer door de mogelijkheid om nog meer schalie-olie te produceren en de jobgelegenheid verder op te drijven. Op langere termijn blijft de fossiele industrie echter een dood spoor, een gegeven wat Trump nog niet ten volle lijkt te beseffen.

Bron:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.