Protectionisme Trump blijft wereldeconomie bedreigen

De groeiende drang maar protectionistische maatregelen, in het bijzonder aan Amerikaanse zijde, blijft een belangrijke risico voor de gehele wereldeconomie. Desondanks dit alles blijft Trump doorgaan met het huidig economische en politieke beleid waarbij de Verenigde Staten de rol van voortrekker definitief lijken kwijt te spelen.

Terwijl China de afgelopen jaren open bloeit, plooit de Amerikaanse economie terug meer op zichzelf. Dit aangemoedigd door Trump welke het “America first” principe blijft benadrukken. Diverse handelsakkoorden zijn hiervan het slachtoffer waardoor de wereldwijde handel niet langer zal blijven groeien zoals men hoopt.

Net deze globale handel heeft de afgelopen decennia gezorgd voor een bovengemiddelde groei waarbij miljoenen inwoners vandaag de dag de vruchten hiervan trekken. Niet het globalisme maar het gebrek aan competitiviteit is de oorzaak van de neergang in andere regio’s. Dit gebrek aan competitiviteit is gedurende de laatste decennia langzaam aan ontstaan en werd toen reeds aangestipt als een potentieel economisch risico.

Het meest duidelijke voorbeeld hierbij zijn Duitsland en Frankrijk. Duitsland welke een meer open economie heeft dan Frankrijk, is na enkele decennia duidelijk de economische winnaar van de twee. Niet enkel is de Duitse economie veel robuuster en geavanceerder maar ook de overheidsschuld smelt er jaar na jaar verder weg terwijl Frankrijk er amper in slaagt om de economie te doen groeien.

Ook de Verenigde Staten kampen sinds jaren met een verouderde economie wat er voor zorgt dat een land als Mexico dit gebrek aan competitiviteit volop kan uitbuiten. Het heronderhandelen van bestaande handelsakkoorden en het invoeren van bijkomende importheffingen zal er dan ook niet voor zorgen dat dit verschil zal verdwijnen.

Enkel het herstructureren van de bestaande economie door het verdere automatiseren en innoveren kan een gezonde groei ondersteunen. Net hier ligt onder meer de sterkte van diverse Aziatische landen waarbij innovatie en automatisatie de kernwaardes zijn.

De vraag is echter als een land zoals de Verenigde Staten hier wel kunnen in slagen en niet hetzelfde pad op dreigen te gaan zoals Frankrijk waarbij een stagnerende groei ervoor zorgt dat de voorsprong langzaam maar zeker verdwijnt ten opzichte van een land als China. Verdere protectionistische maatregelen zijn dan ook nooit een oplossing om een gebrek aan competitiviteit weg te werken.

Bronnen:

http://www.cnbc.com