Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Begrotingsbeleid? Onbestaande!

De Belgische begroting zit in het rood. Zwaar in het rood. Al jaren. Het chronische wanbeleid wreekt zich. Misschien kan Johan Van Overtveldt gewoon beter de eer aan zichzelf laten? De hoogleraar economie Jef Vuchelen spreekt van een ‘onbestaand begrotingsbeleid’. Het verschil met Nederland, waar de begroting geen enkel tekort meer vertoont, is groot.

In België geeft de overheid standaard meer uit dan er binnenkomt. Al jaren zit de begroting in het rood. Dat was niet alleen zo tijdens de crisisjaren, waarin er amper bezuinigd werd, maar dat is ook vandaag nog zo, wanneer de economie terug aantrekt. De staatsschuld van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product staat in schril contrast met Nederland, waar de groei een pak hoger ligt, waar de schuldgraad van de overheid rond 60 procent schommelt en de lopende begroting geen enkel tekort vertoont. Bovendien heeft Nederland in de vorige jaren wél gesaneerd, waardoor het veel beter dan België, klaar is voor de toekomst.

Jef Vuchelen klaagt in Trends over het ‘onbestaande begrotingsbeleid’ in België. “Dat de regering het evenwicht in de begroting heeft opgegeven, kon niemand echt verbazen. Het is de voortzetting van het al jarenlang gevoerde begrotingsbeleid waarbij de beleidsvoerders stoere verklaringen afleggen over doelstellingen, maar de realisaties systematisch tekortschieten.” Volgens Prof. Vuchelen heeft de Belgische staat, door het budgettair evenwichtsdoel los te laten, het laatste greintje geloofwaardigheid doen verdwijnen.

Dit heeft gevolgen. “In België gaat de afwezigheid van een duidelijk en geloofwaardig budgettair beleid samen met een even onvoorspelbaar fiscaal beleid. De onzekerheid over de toekomstige belastingheffing, zowel tarieven als mogelijke belastbare basissen, vergroot de economische onzekerheid en is nefast voor het vertrouwen. Vuchelen waarschuwt ook voor de rentesneeuwbal op de staatsschuld, die over enkele jaren zwaar zal gaan rollen. De weg ligt dan open voor nieuwe belastingverhogingen in de toekomst.

Als de Regering Michel één ding bewezen heeft is het wel dat op economisch en begrotingsvlak er in België haast niets verandert. Johan Van Overtveldt is als Minister van Financiën, volgens ons van Beurs.com, dan ook een grote mislukking. Het wordt tijd dat die man een andere baan zoekt.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.