Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Oliesector klaar voor definitieve ondergang

De goede tijden voor de oliesector lijken definitief verleden tijd te zijn. Na het ineenstorten van de prijzen bevestigden diverse landen reeds dat de komende twee decennia de verkoop van voertuigen met fossiele brandstoffen verboden zal worden. Ook is het break-even point bereikt voor hernieuwbare energie waardoor deze steeds sneller marktaandeel zal winnen.

Een enorme crisis staat de oliesector de komende twee decennia te wachten, dat is alvast hetgeen analisten voorspellen. Helaas is er op het einde van de tunnel geen licht meer te bespeuren en zal de sector volledig ineenstorten. Het huidige business model is waardeloos geworden door de snel wijzigende situatie.

Op dit moment hebben reeds vijf grote economieën data bekend gemaakt wanneer de verkoop van voertuigen op fossiele brandstoffen verboden zal worden. De kans dat andere (buur)landen volgen is zeer reëel waardoor dit aantal snel zal aangroeien en een ware revolutie zal plaatsvinden. Noorwegen is het eerste land (2025) gevolgd door Duitsland en India (2030) en vervolgens Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (2040). Vooral Duitsland en India zijn hierbij zeer belangrijk waarbij Duitsland tevens een grote invloed heeft op andere landen door de grote export.

De Duitse automobielsector exporteert op grote schaal waardoor deze een leidersrol zal opnemen en hierdoor ook het marktsegment in andere landen zal wijzigen. In Europa wordt een revolutie verwacht vanaf 2020 wanneer diverse fabrikanten een groot gamma aan voertuigen zullen presenteren aan een betaalbare prijs.

China heeft op dit moment nog geen datum aangekondigd maar is nu reeds vooruitstrevend om het wagenpark te vergroenen. Dit noodgedwongen door de enorme gezondheidsproblemen veroorzaakt door smog.

Naast het snel evolueren van de transprotsector is ook het opwekken van energie een snel evoluerende markt. Volgens data van Goldman Sachs zou tegen 2030 reeds de helft van de energie kunnen opgewekt worden door hernieuwbare energie. Nu reeds is windenergie en zonne-energie op vele plaatsen goedkoper dan gas, steenkool en nucleaire energie. Dit gerekend zonder subsidies waarbij de prijzen in de toekomst enkel sneller zullen dalen door technologische verbeteringen.

Grote technologische verbeteringen worden voornamelijk verwacht van de batterij-technologie de komende jaren. Indien deze op punt staat, zal het mogelijk zijn om op zeer grote schaal energie op te wekken en later te hergebruiken, dit uiteraard met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Diverse bedrijven begrijpen deze revolutie ten volle en herstructureren zichzelf nu reeds. Onder meer Total en Statoil zien zichzelf in de toekomst dan ook als een energieleverancier waarbij de energie opgewekt wordt met behulp van hernieuwbare energiebronnen.

Vanaf 2024 verwacht Goldman Sachs reeds een daling van de vraag naar olie, dit in tegenstelling tot traditionele analyses welke uitgaan van 2040 en later. Voor het milieu lijkt dit alles alvast goed nieuws aangezien het economische aspect altijd het zwaarste doorweegt en duidelijk de zijde van de hernieuwbare energie verkiest.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.