Kan Verenigde Staten een handelsoorlog met China wel aan?

De Amerikaanse president Trump blijft uithalen naar zijn tegenpool in China, president Xi Jinping. China bereid zich dan ook voor op een handelsoorlog indien dit alles blijft voortduren. Tot op heden blijft het land nog op de vlakte maar achter de schermen stijgt de spanning snel.

Spanningen tussen de Verenigde Staten en China zijn reeds jarenlang aanwezig door de (her)opkomst van het Chinese Rijk. Dit onder meer door het grote handelstekort van de Verenigde Staten en de bedreigde werelddominantie. Onder het beleid van Obama werden de banden enigszins aangehaald, een verwezenlijking welke Trump in korte tijd ongedaan heeft gemaakt.

Officieel is China behoorlijk terughoudend op de uitlatingen van Trump waarbij het deze beschouwd als een “tijdelijk” probleem. China gaat uit van meerjaren plannen waarbij het eindresultaat een belangrijker doel is dan het overeenkomen met een president voor slechts enkele jaren. Door het aanhoudende gedrag van Trump stijgt de spanning echter waardoor zelfs de lange termijn relaties ondertussen toch gehypothekeerd geraken tussen beide grootmachten.

Niet enkel op economisch vlak maar ook op militair en klimaatgebied botsen beiden de afgelopen tijd regelmatig. Waar de Verenigde Staten enkele decennia geleden duidelijk de dominante partij waren is dit ondertussen sterk gewijzigd. Op nog langere termijn zal de balans zelfs doorslaan naar Chinese zijde.

Economisch gezien heeft China de betere kaarten. Het kan door het invoeren van importtarieven vanuit Amerikaanse zijde weliswaar een exportmarkt verliezen maar dit is op te vangen op langere termijn. Onder meer de investeringen in Afrika en Azië creëren een enorme afzetmarkt waarbij China alle troeven in handen heeft.

Voor Amerikaanse bedrijven daarentegen kan het verliezen van de Chinese markt zware problemen opleveren. Onder meer bedrijven als Apple doen er alles aan om te voldoen aan de Chinese eisen om toch maar een graantje mee te pikken van het gestegen middensegment. Nu reeds zijn tal van Chinese bedrijven even concurrentieel en technologisch gevorderd als de Westerse tegenhangers. Waar deze bedrijven voorlopig nog iets minder gekend zijn zal dit niet lang duren vooraleer deze de gehele wereld veroveren.

Daarbovenop zijn deze op de thuismarkt beter beschermd waardoor Westerse concurrenten niet veel kans maken. Buitenlandse bedrijven worden nu reeds gedwongen om samen te werken met een Chinese lokale partner om zaken op de markt te kunnen brengen. Diverse autoproducenten plooiden reeds naar deze eisen.

De stroom aan bedreigingen de afgelopen tijd aan het Chinese adres wijzigden alvast niets aan het Chinese beleid waarbij het territorium langzaam wordt uitgebreid. Onder meer de Zuid-Chinese Zee is quasi geannexeerd, inclusief de aanwezige grondstoffen. Ook zijn de buurlanden van China volop in conflict gekomen met deze expansiedrang. Desondanks blijken deze machteloos te zijn waarbij duidelijk is dat ondanks de beloofde Amerikaanse steun uiteindelijk China aan het langste eind trekt.

Bronnen:

http://www.cnbc.com