Draghi en zijn kornuiten hinten op QE tapering in oktober

Afgelopen donderdag vergaderde het beleidscomité van de Europese Centrale Bank over de huidige stand van economische zaken en het verloop van het opkoopprogramma. ECB-voorzitter Mario Draghi deelde tijdens de persconferentie mee de stimulus onveranderd te laten maar dat er al discussies zijn opgestart om de QE vanaf oktober stilaan af te bouwen.

Er waren drie belangrijke agendapunten donderdag, het opkoopprogramma, de inflatie en de dure euro. Over deze laatste weten we dat Mario Draghi bezorgd is dat de sterke euromunt een uitdaging vormt voor de groei van de Europese economie vermits het een negatieve invloed heeft op het inflatiecijfer.

De economen verwachten een gemiddelde inflatie van 1,2 procent volgend jaar en 1,5 procent het jaar erop, een stabilisatie met andere woorden. De beleidsvergadering was initieel niet bedoeld om de wisselkoers te bespreken, maar gezien de situatie t.o.v. de dollar, was het toch belangrijk genoeg om aan te halen als discussiepunt.

Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst bleef nog altijd het stimuleringsbeleid en de stand van de rentevoeten. De rentestand blijft ook nu nog altijd onveranderd dus op dat vlak was er niks nieuws onder de zon. Maar voor het eerst zijn er gesprekken/discussies gestart over het afbouwen van het opkoopprogramma.

Er zijn verschillende exitscenario’s besproken over hoe het stimuleringsbeleid het best wordt ingeperkt. Meer details volgen in oktober bij de volgende beleidsvergadering. Het opkoopprogramma wordt sowieso verdergezet na het verstrijken van de officiële einddatum, zo veel is duidelijk.

Het tempo voor het afbouwen ervan moet echter nog bepaald worden. Gezien de sterke prestaties van de Europese economie lijkt het aannemelijk dat het vrij snel zal gaan.

De effecten van het stimuleringsbeleid bleven lang uit, maar uiteindelijk is de impact toch positief, dit jaar groeit de economie waarschijnlijk met 1,9 procent en volgend jaar met 2,2 procent. Volgens de Europese Centrale Bank is het herstel duurzaam en solide.

Bronnen: CNBC, Das Kapital, Trends

Foto: European Parliament – Flickr