Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Jean-Claude Juncker wil superpresident voor Europa

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker wil dat in de toekomst één persoon zowel voorzitter van de Europese Commissie als van de Europese Raad van regeringsleiders is.

In zijn jaarlijkse toespraak in het Europese Parlement pleitte hij voor een superpresident. Een die zowel het hoofd van de Brusselse ambtenarij is als een mandaat heeft van de 28 lidstaten van de EU.

Op het moment is Donald Tusk nog voorzitter van de Europese Raad.

Meer macht

Traditioneel is er een spanning tussen de Europese Commissie en de Europese Raad.

De politieke leiders van de Europese Raad hebben een nationaal mandaat van hun kiezers en nemen samen Europese besluiten. De Europese Commissie moet die vervolgens uitvoeren en in wetten en richtlijnen gieten.

In de publieke opinie wordt de Commissie echter vaak voorgesteld als een orgaan dat wetten uit Brussel bedenkt, zonder politieke controle op nationaal niveau.

Volgens Juncker zou Europa sterker zijn als de ambtelijke functie van baas van de Europese Commissie gecombineerd wordt met de politieke functie van voorzitter van de club van regeringsleiders.

Europese Minister van Financiën

Juncker heeft in zijn jaarlijkse State of the Union ook gezegd dat er een Europese Minister van Financiën moet komen. Een van de eurocommissarissen zal die nieuwe functie moeten gaan bekleden.

Met zo’n minister zullen de EU-lidstaten nauwer met elkaar gaan samenwerken.

De lidstaten staan tot nog toe afhoudend tegenover het fuseren van de Eurogroepvoorzitter, nu nog Nederlandse Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, en de betrokken Commissaris uit vrees voor machtsverlies.

De regeringsleiders zullen ook weinig sympathie hebben voor Junckers voorstel voor één EU-president die zowel de Commissie als de EU-toppen voorzit.

Schengenzone

Juncker wil ook dat alle lidstaten de euro invoeren. Een uitbreiding van de eurozone dus, wat inhoudt dat ook lidstaten als Polen en Hongarije de eenheidsmunt moeten invoeren en lid worden van de Schengenzone.

De voltooiing van de Schengenzone, de groep landen waartussen geen paspoortcontrole meer bestaat, kan echter niet op de steun rekenen van Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Zij verzetten zich al jaren tegen het Schengenlidmaatschap voor bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije, landen die te corrupt zouden zijn.

Toch wil Juncker in 2025, in plaats van de huidige 19 van de 28 EU-landen, dat zo’n 30 landen deelnemen aan de Europese monetaire unie.

Bronnen: Politico, Washington Post

Foto: Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.