Start Fed weldra met inkrimping balans?

Wat doet de Fed komende week? De balans weldra inkrimpen behoort zeker tot de mogelijkheden. Woensdag krijgen we hun besluit te horen.

Woensdag staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda, gevolgd door een persconferentie, geleid door voorzitster Janet Yellen.

Het zou zeer goed kunnen dat de Federal Reserve aankondigt weldra te starten met het inkrimpen van de enorme balans. Sinds de financiële crisis kocht de centrale bank massaal obligaties en hypotheken in om zo geld in de economie te pompen en de groei aan te zwengelen. (Zoals de ECB trouwens momenteel nog steeds aan het doen is, tegen een tempo van 60 miljard per maand.) Een positief gevolg vormen ook de dalende rentes hierbij, die extra aanzetten om te investeren en te consumeren in plaats van op te potten.

Op die manier zwol de balans van de Amerikaanse centrale bank aan tot bijna 4500 miljard dollar. Er is al langer sprake van een aankomende inkrimping.

Waarschijnlijk zal de balans wel niet in die mate verkleind worden dat ze terug de niveaus van voor de crisis bereikt. Met andere woorden, we krijgen mogelijks ‘een nieuw normaal’.

De Fed zou de balans kunnen inkrimpen op een gematigde manier door geld van verlopen papier niet te herinvesteren.

De mate waarin dit sneller zal gebeuren dan de markt verwacht zal ervoor zorgen dat de dollar terug aan kracht herwint.

Een renteverhoging komende week is steeds mogelijk waar wordt niet echt verwacht.

ECB

Ook de ECB begint te denken aan afbouw van het stimulusbeleid. Mario Draghi liet verstaan in oktober meer info te geven over het inkoopprogramma van obligaties, vanaf volgend jaar. Economen gaan ervan uit dat het QE-programma nog even doorgaat maar met een kleiner maandelijks budget.

Foto: AP