Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Er ligt goud ter waarde van €644 BILJOEN in de oceaan, maar kunnen we het er ooit uit halen?

Goud biedt historisch gezien bescherming tegen inflatie en hyperinflatie. Het laat toe je koopwaarde te beschermen als geen enkel ander financieel actief dat kan. Maar wat als we plots op een berg onontgonnen goud stuiten?!

Dan zou de prijs van goud wel eens een duik naar beneden kunnen maken. En tegelijk ook uw koopkracht als u in het edelmetaal hebt belegd.

Af en toe komen we zo in de media berichten tegen over asteroïden die heel rijk zijn aan gouderts. Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om dat goud te ontginnen en naar de aarde te brengen.

Maar ook hier op aarde is er nog heel wat onontgonnen goud. Je kan het vinden op de meest onverwachte plaatsen.

In zeewater bijvoorbeeld!

Al het goud dat via erosie vrijkomt en mensen proberen te pannen in bergriviertjes komt uiteindelijk in de zee terecht.

De NOAA, de afdeling oceanen van het Amerikaanse ministerie van handel, schat dat er 20 miljoen ton goud in onze oceanen zit!

Dat is vandaag gelijk aan 644 BILJOEN euro… ofwel 10 keer het BBP van de ganse wereld!

Maar… waar goudpannen in bergriviertjes meestal maar schilfertjes goud oplevert, is het goud in de oceanen in nog kleinere stukjes verdeeld.

Elke 100 miljoen liter zeewater bevat naar schatting 1,3 gram goud.

U moet zich dus niet direct zorgen maken dat dit goud snel op de markt zal komen.

Toch zijn er al pogingen ondernomen om dit goud uit het zeewater te filteren. Eind 19de eeuw investeerden beleggers $1 miljoen (gelijk aan $26 miljoen vandaag) in zulk een onderneming.

De oprichter ging echter met al het geld lopen. Alle volgende pogingen mislukten ook.

Maar aangezien de mogelijke winst zo gigantisch is zal men waarschijnlijk blijven experimenteren.

Of er een economisch levensvatbaar proces wordt uitgevonden voordat wij onze laatste adem uitblazen is echter onwaarschijnlijk. Uw goud zal net zoals de voorbije 6000 jaar waarschijnlijk nog een hele tijd uw koopkracht beschermen.

Bron: Forbes
Foto: Publiek domein

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.