Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Verlaging van de vennootschapsbelasting is geen taboe meer

Het is hip om de vennootschapsbelasting te verlagen. Trump halveert de vennootschapsbelasting tot 15% en de regering May belooft een vennootschapsbelastingverlaging tot 17% tegen 2020.

Dat stoot vooral tegen het zere been van de Europese Unie, die momenteel voor de tweede maal werk probeert te maken van een gemeenschappelijke aanslagbasis voor de vennootschapsbelasting in de EU (als voorgeborchte van een Europese vennootschapsbelasting), de zogenaamde CCTB en CCCTB, alsook het ideetje uit voornamelijk linkse hoek om een Europese minimumvennootschapsbelasting op te leggen aan de lidstaten.

Ierland is altijd al een voortrekker geweest in het verlagen van de vennootschapsbelasting. Ierland is een weinig competitieve en productieve economie die enkel met gunstige belastingtarieven (vennootschapsbelasting van 12.5%) en een gunstige ligging bedrijven kon aantrekken. Daarin slaagde het met verve, dankzij de inspanningen van linkse en minder linkse regeringen.

Bovendien heeft Ierland een aantal gunsttarieven voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, alsook inkomsten uit patenten en octrooien. Zo bleef Ierland niet alleen aantrekkelijk voor grote financiële groepen die weinig werknemers vereisen, maar ook arbeidsintensieve bedrijven die moeten teren op een ontwikkelde kenniseconomie.

Als gevolg van zo’n slim fiscaal beleid heeft Ierland relatief hoge lonen, een hoge levenskwaliteit en een lage werkloosheid onder de 6%. Ierland is ook de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa, zodat het zich niet zou kunnen wegsteken achter een vermeende “nood aan immigratie”, zoals heel wat landen op het vasteland proberen te doen.

De Brexit en Trump’s beleid om jobs terug naar Amerika te brengen heeft ook gevolgen voor Ierland, dat een belangrijke offshore-bestemming is voor Amerikaanse bedrijven die in Europa willen investeren, alsook Britse gedelokaliseerde bedrijven.

Wanneer May en Trump werk kunnen maken van een ambitieuze fiscale deregulering ziet het er bijzonder slecht uit voor Ierland. In Ierland zijn ALLE 10 grootste technologie-reuzen gevestigd, en 18 van de 20 grootste farmaceutische bedrijven. Voor dit handjevol bedrijven is het geen moeilijke beslissing om van de ene op de andere dag de biezen te pakken en te verhuizen naar Londen of Edinburgh. Dat zou een groot drama zijn voor de Ierse economie, die heel erg afhankelijk geworden is van deze kleine groep grote spelers.

Dit zal Ierland, waar geen enkel draagvlak is voor een uittrede uit de EU, nopen om op de rem te gaan staan wat betreft het uitrollen van de Europese vennootschapsbelasting, en andere fiscale pestmaatregelen die de EU nog voor 2019 door onze strot wil duwen.

Foto: OliBac

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.