3445 euro bruto in 2015

In 2015 gingen de lonen van Belgische voltijdse werknemers 1 procent omhoog tot 3445 euro bruto. Dit bleek uit cijfers van de FOD Economie.

Het gemiddelde maandloon voor een voltijdse baan bedroeg in 2015 3445 euro maar de mediaan lag op 3095 euro. Dit komt natuurlijk doordat de allerhoogste lonen het gemiddelde naar omhoog trekken. In 2014 lag de mediaan op 2976 euro. De cijfers hebben betrekking op de maand oktober van het referentiejaar.

De loonkloof voor voltijdse werknemers bedraagt 6 procent en blijft daarmee onveranderd. In totaal liggen de inkomsten van vrouwen nog een stuk lager aangezien vrouwen vaker deeltijds werken.

Vergelijking sectoren

In de petrochemie verdienen mensen het meest, met een meer dan 50 procent bovengemiddeld loon. In de horeca worden de laagste lonen uitbetaald. Hun gemiddeld maandelijks inkomen valt op 2176 euro.

Uiteraard zijn de best betaalde beroepen diegene met een hogere verantwoordelijkheid. Directeurs, managers, kaderleden hebben de hoogste lonen, maar ook exacte wetenschappers verdienen veel.

Regio’s

In Brussel verdienen mensen met een gemiddeld salaris van 3972 het meest. De mediaan ligt er op 3543. In en rond Dinant wordt het minst uitbetaald.

In het Vlaamse gewest ligt het gemiddelde op 3414 euro en in Wallonië op 3188.

Opleidingsniveau

Masters verdienen ongeveer 50 procent meer dan het gemiddelde, met 5247 euro per maand. Bachelors verdienen gemiddeld 3618 euro. Met een diploma secundair op zak ligt het gemiddelde op 2826 en zonder dit laatste zakt men naar 2649 euro.

Anciënniteit

Werknemers met minder dan 2 jaar ervaring verdienden gemiddeld 2853 euro en met meer dan 20 jaar anciënniteit wordt dit 4185 euro.

Indien u de gegevens van nabij wilt bekijken, hier vindt u interessante statistieken.

Bronnen: FOD Economie, De Tijd

Foto: Belga