Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Duitse Bundesbank haalt de neus op voor blockchaintechnologie

De Duitse Bundesbank is niet geïnteresseerd in blockchain-technologie. In navolging van de Bank of England kwam de Bundesbank met een onderzoek op de proppen over het belang van blockchain-technologie. In tegenstelling tot de Britten is het oordeel van de Duitsers ronduit negatief.

Het rapport van de Bundesbank erkent wel de voordelen van de technologie, maar draagt “bewijzen” aan dat de penetratiegraad van blockchain op de Duitse markt miniem is. Benieuwd hoe ze dat gemeten kunnen hebben?

Sterker nog: volgens de Bundesbank zou DLT/blockchain enkel nuttig zijn voor grote industriële spelers en niet voor kleine consumenten. Zo heeft de haven van Hamburg sinds begin dit jaar een ingenieuze blockchain ontwikkeld om de afhandeling van het havenverkeer te regelen. Voor eenvoudige operaties zoals de dagdaaglijkse inkopen van consumenten, biedt de technologie geen meerwaarde, aldus de Bundesbank.

De Bundesbank betwijfelt ook of blockchain-technologie wel veiliger of sneller is dan de bestaande waardetransactiesystemen, zoals het SWIFT-systeem en de infrastructuur voor high-speed beurstransacties.

Tenslotte waarschuwt de Bundesbank voor de volatiliteit van crypto-currencies. Crypto is de vorm van blockchain-technologie die wellicht het meest is ingeburgerd onder de particulieren. De Duitsers, historisch erg argwanend ten aanzien van hoge waardefluctuaties in munten, zouden er volgens de Bundesbank goed aan doen het vertrouwen in de euro te behouden…

Bron: Bundesbank

Foto: Nikita Kuzmenko, no changes made

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.