Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Europees Parlement wil “iets” doen met blockchain-technologie

Momenteel wordt het EU-budget voor 2018 behandeld in het Europees Parlement. Wat daarbij onmiddellijk opvalt is de grote aandacht van bepaalde amendementen voor blockchain-technologie.

Zowel de socialistische fractie in het Europees Parlement als het Comité voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) is zéér actief op dit gebied. Ook de Nederlandse liberale politica Cora Van Nieuwenhuizen trekt al sinds jaar en dag de kaart van de blockchain-technologie.

Volgens de socialistische fractie moet er in het Europees budget voor 2018 zo’n 10 miljoen euro voorzien worden voor investeren in blockchain-technologie. Wat die investeringen precies moeten inhouden, is echter minder duidelijk.

In september werd het ambitieuze “WIFI4EU”-project door het Europese Parlement goedgekeurd. Dit plan voorziet in € 120 miljoen aan investeringen in gratis wifi op het Europese platteland. Een groot probleem in het kader van dit plan is de investeringen in wifi-infrastructuur.

Volgens de socialisten en ITRE ligt de sleutel in blockchain-technologie. Hoe precies, is niet meteen duidelijk. Uit de bewoordingen van het krakkemikkig opgestelde amendement denkt men dat dit de kosten voor de verschillende schakels in de supply-chain voor gratis wifi aanzienlijk zal drukken. De vraag is of dat wel effectief het geval is.

Het lijkt er alvast op dat de socialisten en het ITRE-Comité voornamelijk op de boot van de jongere generaties kiezers wil springen, voor wie blockchain-technologie een evidentie is. Maar of ze goed begrijpen waar ze mee bezig zijn, dat is een andere kwestie.

Bovendien wil men blockchain-technologie ook inschakelen voor humanitaire projecten, zoals hulp aan vluchtelingen en migranten, een heikel thema in de EU.

Bron: Europees Parlement

Foto: Giorgio Tomassetti, no changes made

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.