China kiest Westen boven bondgenoot Noord-Korea

Ondanks het herhaaldelijk aandringen van Trump via diverse kanalen leek China tot voor kort niet geneigd de sancties ten opzichte van Noord-Korea daadwerkelijk uit te voeren. Vanaf 1 oktober kan hier mogelijks toch een kentering gezien worden waardoor Trump voor het eerst kan uitpakken met een succes.

Afgelopen zaterdag bevestigde China voor het eerst dat er een beperking zal komen op de export van zowel ruwe olie als afgewerkte olieproducten naar Noord-Korea. Ook is er sprake van een verbod op het importeren van geproduceerd textiel uit Noord-Korea. De combinatie van beide betekent een pijnlijke nederlaag voor het regime van Kim Jung Un welke China niet kan missen als handelspartner om aan voldoende buitenlandse deviezen te geraken.

Voor het eerst lijkt hierbij een breuk te komen tussen China en Noord-Korea, wat ook merkbaar is in het dagelijkse leven. Zo stijgen de prijzen voor olieproducten nu reeds in het straatbeeld van Noord-Korea waardoor het voor de plaatselijke bevolking opnieuw moeilijker geworden is om de (over)leven.

Ondanks deze bijkomende sancties is de kans klein dat Kim Jung Un of Trump nieuwe gesprekken aangaan. De situatie is ondertussen zodanig ge√ęscaleerd dat beide partijen geen goede afloop meer voor ogen hebben. De opties voor het Westen zijn de afgelopen jaren stuk voor stuk verdwenen waardoor enkel een opstand vanuit de eigen Noord-Koreaanse bevolking nog kan zorgen voor een kentering.

Uit militaire oogpunt is er geen optie meer aanwezig waarbij er weinig slachtoffers vallen, dit onder meer door de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul welke op slechts enkele tientallen kilometers ligt van de Noord-Koreaanse grens. Zelfs zonder nucleaire wapens in te zetten kan het Noord-Koreaanse leger de hoofdstad vernietigen door de nabije ligging wat de gehele situatie bijzonder precair maakt.

Wat alvast wel een opsteker is voor het Westen, is de Chinese houding ten opzichte van Noord-Korea. Het land kiest voor het eerst openlijk voor het Westen ten koste van zijn oude bondgenoot Noord-Korea. De afgelopen jaren profileert het zich steeds meer als alternatief voor Trump met een open houding ten opzichte van handel en het milieu.

Als dit alles toeval is, is een andere vraag. In de geschiedenis werd reeds meermaals opgemerkt dat andere voordelen hiermee verbonden kunnen zijn voor de tegenpartij. Het is dan ook niet denkbeeldig dat Trump, ondanks de dreigementen via Twiter, wel degelijk enkele belangrijke toegevingen deed aan China om een dergelijke overeenkomst te bereiken.

Aan Noord-Koreaanse zijde is er alvast niet veel positief nieuws te melden. De meest recente aardbeving doet onder meer vermoeden dat er opnieuw een waterstofbom getest werd waardoor de situatie verder zal escaleren. Beleggers houden er dan ook best blijvend rekening mee dat dit in het slechtste geval kan leiden tot een nieuwe Aziatische en/of wereldcrisis.

Bronnen:

http://www.cnbc.com