Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Puerto Rico dubbel getroffen: default én totale verwoesting door orkaan Maria

Iedere continent kent zowel zijn sterke als zwakke spelers. Waar dit voor Europa de afgelopen jaren Griekenland was (en is), is dit voor de Verenigde Staten de staat Puerto Rico. Het enige verschil tussen beide staten is sinds kort echter de totale verwoesting na de doortocht van orkaan Maria, dit bovenop de enorme schuldenlast.

Niet enkel orkaan Irma verwoestte een belangrijk deel van de Verenigde Staten maar ook orkaan Maria deed haar werk. Het grote probleem met deze laatste orkaan is dat deze vol inbeukte op Puerto Rico, één van de armste staten van de Verenigde Staten. De verwoesting is er enorm en in tegenstelling tot het rijke Florida kampt de staat met enorme, onhoudbare schulden.

Miljoenen inwoners van de staat kampen nog steeds met een gebrek aan water, voedsel en brandstof. Er wordt zelfs gevreesd dat het nog diverse maanden kan duren vooraleer de stroomvoorziening terug op orde komt. Daarbovenop zijn er onvoldoende financiële middelen om zelfs een deel van de infrastructuur te herstellen welke zich reeds in een erbarmelijke toestand bevond voor de komst van orkaan Maria.

Ook in Washington lijkt men de situatie langzaam te begrijpen waarbij bijkomende schepen gestuurd werden om hulp te bieden. Desondanks dit alles zijn er nog steeds geen bijkomende financiële middelen vrij gemaakt waardoor Puerto Rico er mogelijks decennia zal over doen om terug enigszins te herstellen.

Een economie hervormen om terug winstgevend te maken is zonder financiële hulp een amper haalbare kaart. Een volledig verwoeste economie infrastructuur heropbouwen is quasi onbegonnen werk. Daarbovenop zullen de komende jaren ongetwijfeld opnieuw dergelijke rampen voorkomen waardoor er direct nood is aan een degelijke en stevige nieuwe infrastructuur.

Griekenland daarentegen, de tegenhanger in Europa, beschikt ondanks de zware financiële problemen, wel over een degelijke infrastructuur. Indien de correcte beslissingen genomen worden is er hierdoor wel licht aan de duisternis. Zelfs in het Griekse geval zal de totale factuur in de honderden miljarden Euro’s lopen. Indien het voorbeeld van Puerto Rico erbij wordt genomen zal dit alles nog een veelvoud hiervan bedragen.

Ook hier speelt de concurrentie tussen de diverse staten waarbij anderen niet ongelimiteerd akkoord gaan met de financiële steun aan Puerto Rico. Ook zijn er in tegenstelling tot andere Amerikaanse staten minder stemmen te behalen waardoor dit geen prioriteit verkrijgt bij het Amerikaanse congres.

Zowel orkaan Irma als orkaan Maria veroorzaakten ook zware schade op andere eilanden zoals bijvoorbeeld Cuba. Indien deze trend zich zal doorzetten (wat niet te vermijden valt), dan is alvast duidelijk hoe de toekomst er zal uitzien door de klimaatopwarming. Het verschil is nu reeds overduidelijk  waar torengebouwen in Miami Beach zonder problemen windsnelheden van 350km/u aan kunnen terwijl een eiland zoals Puerto Rico volledig vernietigd werd.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.