Indiase premier Modi onder druk door tegenvallende economische cijfers

De Indiase economie liet in de periode april-juni 2017 een driejarige dieptepunt optekenen. Dit zorgt onder meer voor problemen voor eerste minister Narendra Modi. Desondanks dit alles blijft het land één van de snelst groeiende economieën waardoor het een nieuwe wereldmacht zal worden.

Met de huidige groeivertraging komt de positie van eerste minister Narendra Modi in het gedrang. Deze wordt verweten dat belangrijke hervormingen zoals het invoeren van een nationaal BTW-stelsel niet of op een onvoldoende wijze werden geïmplementeerd. Toch zijn deze hervormingen broodnodig om het land om te vormen naar een moderne markteconomie.

Samen met China blijft India echter één van de belangrijkste groeimarkten ter wereld. De economie stijgt er sterk, er is een jonge bevolking en de vooruitzichten op middellange en lange termijn zijn enorm. Het land is ook democratisch ingesteld, Engelssprekend en telt reeds diverse hoogtechnologische sectoren.

Net als China wordt er volop gewerkt aan een betere infrastructuur, een betere opleiding en het verminderen van de corruptie. Indien het land dit kan blijven volhouden dan zal het samen met China één van de leidende grootmachten ter wereld worden het komende decennium.

De hervormingen die premier Modi tracht door te voeren zullen op langere termijn ongetwijfeld enorme voordelen met zich meebrengen. Dit onder meer op het gebied van taxatie waardoor de overheid een stabiele stroom aan inkomsten kan creëren. Zonder dit alles is het onmogelijk om een goede en stabiele staatsstructuur uit te bouwen.

Dit is tegelijk één van de punten die door critici worden aangehaald dat deze stijgende inkomstenbron niet voldoende de gestegen uitgaven aan de infrastructuur dekt. Het is echter niet vanzelfsprekend en quasi onmogelijk om dit alles snel door te voeren. Ook het wegwerken van de corruptie is een proces van decennia lang.

Zelfs in België, een land beschouwd als een moderne, exportgerichte markteconomie blijft het ontduiken van belastingen een nationale sport. Het is dan ook iets te voorbarig om te hopen dat dit in een enorm land als India wel zou lukken in slechts enkele jaren.

In de huidige competitiviteitsindex 2017-2018 staat het land op een 40e plaats, dit na Rusland (38), China (27) en de koploper Singapore (1). Enorme uitdagingen alvast voor premier Modi de komende jaren. De prijzen aan de eindmeet zijn echter van eenzelfde grootorde waarbij het land volop kan meespelen bij een nieuwe industriële revolutie, deze maal vermoedelijk in de ruimte de komende decennia.

Bronnen:

http://www.cnbc.com