Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Pijnlijk: Britse kredietwaardigheden naar beneden, Russische naar boven bijgesteld

Door aanhoudende onzekerheid over de termijn en de omstandigheden van de Brexit, alsook de zwakheid die de Britse onderhandelaars aan de dag legt en de zwalpende regering May, heeft Moody’s besloten om de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk te verlagen van AA1 naar AA2. Een klein verschil, maar wel een belangrijk politiek signaal en een nieuwe domper voor de brexiteers.

Moody’s gelooft niet langer dat de Britten belangrijke voordelen uit de onderhandelingen met de EU kunnen slepen en vooral dat de Britten onvoorwaardelijk uit de Eengemaakte Markt gesmeten zullen worden.

Het uitblijven van een handelsdeal is volgens Moody’s de belangrijkste reden voor investeerders om langetermijninvesteringen in de Britse economie in de koelkast te stoppen of te heroriënteren binnen de EU27.

De downgrade werd gepubliceerd enkele uren nadat de Britse premier in Italië de EU nochtans stroop om de baard smeerde, om middels een positieve houding in de onderhandelingen clementie af te dwingen bij de rancuneuze Commissie en Raad in Brussel. Uiterst pijnlijk dus.

Fitch daarentegen heeft daarentegen gesloten om de vooruitzichten voor de Russische kredietwaardigheid bij te stellen van stabiel naar positief. Fitch looft vooral de economische en financiële hervormingen die Rusland de voorbije jaren doorvoerde, alsook het sterk op buitenlandse valuta gerichte monetaire beleid van de Russische centrale bank.

Zo heeft Rusland een wettelijke aanzet genomen tot een grotere budgettaire discipline, die gestoeld lijkt op de Europese Maastrichtnorm. Rusland is zeer terughoudend om de staatsschuld te laten ontsporen en weg te monetariseren en dat charmeert de rating agencies.

Foto: CafeCredit.com, no changes made

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.