Nam China verkeerde keuze met blokkeren Bitcoin

Met het wegvallen van China op de snel groeiende Bitcoinmarkt zijn anderen reeds volop de concurrentie aangegaan om deze leegte op te vullen. Voornamelijk Japan werkt zich hierbij op waarbij de autoriteiten het gebruik van de Bitcoin als munt ondersteunen.

Afgelopen vrijdag gaf de Japanse Financial Serices Agency maar liefst 11 nieuwe bedrijven de toestemming om cryptomunten te verhandelen. Dit in schril contrast met China waar de handel de afgelopen maand werd stilgelegd, dit ondanks de groeiende interesse.

China vreest dat het de controle kan kwijt geraken over de financiële transacties in het land en wil dan ook ten allen koste vermijden dat het zover komt. Japan daarentegen kiest volop de kaart van de cryptomunten en verkiest een autorisatie van deze handelsplatformen om fraude en misbruik tegen te gaan. Tegelijk kan het mee profiteren van de technologische innovatie en zich blijvend opwerpen als een technologisch belangrijk centrum.

Japan is een sterke voorloper in het verhandelen van Bitcoin en zal dan ook één van de eerste regio’s worden waar deze belangrijkste virtuele munt in het dagelijkse leven zal gebruikt worden. Door het accepteren ervan stijgt de vraag naar Bitcoin wat de koers stap per stap doet stijgen. Deze koers viel door het wegvallen van China terug tot een dieptepunt van 2950 USD in september maar stijgt ondertussen terug langzaam waarbij de kaap van de 4000 USD reeds opnieuw werd doorbroken.

Analisten voorspellen binnen enkele jaren dan ook een koers van 15000 USD en meer voor 1 Bitcoin. Aan de andere zijde waarschuwen diverse banken echter dat het gebruik van cryptomunten een gevaarlijk pyramidespel is, gelijkaardig aan bijvoorbeeld de Tulpenmania enkele eeuwen geleden. Tot op heden lijkt dit nog niet het geval te zijn waarbij de blockchain-technologie zelfs meer en meer ingang vindt bij grote bedrijven. Onder meer IBM is hierin een voorloper.

Specifiek voor de handel in Bitcoin is het wegvallen van China geen probleem gebleken. Op dit moment wordt het grootste volume verhandeld in JPY en USD (en in mindere mate EUR). Dit komt door de gedistribueerde werking van het systeem waardoor één regio het geheel niet meer kan bepalen.

Het nadeel aan de cryptomunten is eveneens het voordeel, namelijk het ontbreken van een centrale autoriteit. Waar een goede centrale autoriteit zorgt voor een stabiele en sterke munt (bv. Zwitserland) is het ontbreken ervan een rechtstreekse oorzaak voor grote armoede (bv. Zimbabwe). In het geval van Bitcoin is er onmogelijke sprake van inflatie en blijft de waarde ervan gegarandeerd. De hoge volaliteit op dit moment is echter nog een nadeel waardoor het niet als een stabiele vorm van betaling kan beschouwd worden.

Voor burgers in bijvoorbeeld Venezuela is het wel een manier om zich te beschermen tegen de eigen centrale autoriteiten welke het land deden afglijden in extreme armoede.

Bronnen:

http://www.cnbc.com