Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Aandelen of obligaties?

Belfius gelooft sterk in aandelen, vooral Europese. Maar ook obligaties blijven in trek bij de bank. Dat is vreemd aangezien dit soort waardepapieren weinig tot niets opbrengt. De financiële speler wil inzetten op zekerheid en gelooft dat klanten weer zullen vluchten in obligaties.

Grootbank Belfius raadt, via haar beleggingsafdeling, de adviseurs in het kantorennetwerk aan om geen te riskante strategieën te gebruiken. Vreest Belfius dat de economische heropleving zal omslaan in een nieuwe recessie of denken ze bij de bank dat de financiële sector nieuwe klappen zal moeten incasseren?

De bank zet voor een groot deel in op aandelen (50%). Zo’n 66% daarvan is belegd in Europese aandelen. Dat komt volgens de hoofdeconoom van Belfius omdat Amerika tegenvalt. “De groei in de VS was dit jaar zwak en werd nadien nog neerwaarts herzien. Daarnaast is er Europa, dat de verwachtingen in de eerste jaarhelft sterk overtrof.”

De ECB, en ook andere centrale banken, zullen er nog lang overdoen om hun monetaire stimulus af te bouwen/ stop te zetten. Bijgevolg moeten beleggers niet verwachten dat de obligatierentes fel zullen gaan stijgen. Volgens Belfius drukt het beleid van de Europese Centrale Bank de obligatierendementen met bijkomend 1,5 procentpunten.

Toch willen ze bij Belfius niet alleen in aandelen of risicovolle producten vluchten, zo klinkt het. “Zo lang de sfeer op de beurzen goed is, zoekt iedereen risico’s op. Als het slecht gaat, krijgen we telefoons van mensen die plots bang zijn”.

Toch is het belangrijk om in te zien dat obligaties niet per definitie risicovrij zijn. Of dacht u dat tijdens de eurocrisis Griekse waardepapieren geen zweetdruppeltjes deden ontstaan? Hetzelfde met Italiaanse of Spaanse obligaties. Wie belegt in een brede korf aan obligaties heeft daarenboven heel wat obligaties in portefeuille die ronduit een negatief rendement hebben.

Wel zijn er obligaties die nog rendementen van 5 à 6 procent geven. Het gaat hier dan wel over waardepapieren afkomstig uit opkomende economieën en dat houdt natuurlijk ook gevaren in. Belfius-econoom Geert Dielens stelt dat bij deze soort van obligaties “het risico de prijs niet meer waard is”.

Bron: De Tijd

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.