Op deze manier wilt de regering spaargeld activeren

De federale regering wilt iets doen met ons spaargeld want de 250 miljard euro die niets staan te doen op de spaarboekjes kan op een betere manier worden gebruikt. Aan de hand van het Zomerakkoord, zal ge getracht worden om spaarders richting aandelen te duwen door sparen minder interessant te maken en dividenden op aandelen des te interessanter.

Enerzijds wordt de vrijstelling van de rente op gereglementeerde spaarrekeningen aangepakt door het bedrag van 1.880 euro te verlagen naar 940 euro. Met andere woorden, spaarders die nu meer dan 940 euro aan interesten krijgen, wat moeilijk is door de lage rentevoeten, zullen hierop belast worden.

De federale regering hoopt hiermee dat spaarders zullen inzien dat het nog minder nut heeft om spaargeld te laten aanmodderen op de boekjes en dus andere manier gaan zoeken om rendement te halen. Dat kunnen ze dan doen aan de hand van aandelen van bedrijven die dividenden uitkeren.

Want ook hier heeft de regering maatregelen genomen, beleggers die nu in het bezit zijn van dividendaandelen, moeten eerst 30 procent roerende voorheffing afgeven aan de staat alvorens ze hun dividend krijgen. Deze roerende voorheffing zal geschrapt worden voor dividenduitkeringen tot 627 euro, dat is een belastingbesparing van 188 euro op de eerste schijf van dividenden.

Het schrappen zal niet effectief gebeuren, banken zullen de roerende voorheffing blijven afhouden bij de uitkering van de dividenden. Nadien kan dit teruggevorderd worden via de belastingbrief, beleggers kunnen de vrijstelling op dividenden aanvragen via de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2019 en kunnen op die manier genieten van het voordeel.

Dividendbeleggers zullen dit nieuws zeer positief ontvangen omdat ze vanaf 2018 (eigenlijk een jaar later) meer rendement zullen halen met hun investeringen. Grote dividendbetalers zoals Cofinimmo, GIMV, Befimmo, etc… kunnen dan nog meer in de smaak vallen bij een nog groter publiek. Ook dividenden van buitenlandse bedrijven zullen gespaard worden van roerende voorheffing.

De maatregel geldt alleen voor dividenden die rechtstreeks verkregen worden van bedrijven aan de hand van aandelen, dus dividenden uit fondsen e.d. blijven wel onderhevig aan roerende voorheffing. De regering wilt op deze manier directe investeringen in bedrijven stimuleren.

Het is nog echter de vraag of de federale regering de hardleerse Belgische spaarders kan overtuigen om de overstap te maken naar aandelen. Het rendement valt al lang niet meer te rapen op spaarboekjes, beleggen in dividendaandelen biedt meer kansen en is minder risicovol dan gewone aandelen.

Bronnen: De Tijd, Vandelanotte

Foto: Nick Youngson – The Blue Diamond Gallery