Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Complimenten voor Nederlandse economie

Een optimistische Nederlandse premier, Mark Rutte, stelde dinsdag het regeerakkoord voor van zijn derde termijn. Hij klonk positief over de Nederlandse economie en heeft “vertrouwen in de toekomst”. 

Ze hadden er meer dan 200 dagen voor nodig maar uiteindelijk hebben onze noorderburen een nieuwe coalitie gevormd. Ze trekken duidelijk de kaart van een rechts-liberaal beleid, gericht op het stimuleren van de economie en investeringen. Zo gaat de vennootschapsbelasting omlaag en sneuvelt de dividendbelasting helemaal. Hier lees je er meer over.

Nederlandse economie

De Nederlandse economie is sterk volgens de premier. Naar de toekomst toe wil hij er nog een schepje bovenop.

Even de staat van de economie aldaar vergelijken met die van België.

  • De economische groei is veel sterker bij de noorderburen. Het bruto binnenlands product steeg met 2 en 2,1 procent de vorige twee jaren. 2017 belooft nog een pak beter te worden. Over het tweede kwartaal werd een groei van maar liefst anderhalve procent gepubliceerd. In België was dit een magere 0,4 procent. Ook de vorige twee jaren bleef België ver onder de grens van 2 procent groei.
  • De werkgelegenheid in Nederland is een pak beter. In 2016 vergrootte de kloof wat betreft de werkloosheidsgraad met België tot 2 procent. (Nederland: 6 procent; België: 8 procent)
  • De Nederlandse regering boekt dit jaar waarschijnlijk een begrotingsoverschot. In België lukt dit niet! Verleden jaar bedroeg het tekort in Nederland nog slechts 0,1 procent van het BBP. In België zaten we nog aan 2,6 procent.
  • Bij de noorderburen zou de staatsschuld weldra onder de 60 procent norm van het Verdrag van Maastricht (EU) moeten uitkomen. In België zitten we ongeveer op 105 procent van het Bruto Binnenlands Product.

Mark Rutte tijdens de persconferentie dinsdag:

Wij hebben een pakket gemaakt dat er in zijn geheel voor zorgt dat alle mensen in Nederland erop vooruitgaan. Meer geld voor werkenden, voor ouderen, voor wijken, voor kinderen. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders er echt op vooruitgaan.

Bron: De Tijd

Foto: Photo News

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.