Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

OPEC roept Amerikaanse schalieolieproducenten op productie te verminderen

Het debacle omtrent het onevenwicht op de oliemarkt en de olieprijzen is nog niet ten einde, de OPEC neemt ondertussen maatregelen om vraag- en aanbodzijde terug in balans te brengen door de olieproductie te verminderen. Maar Amerikaanse schalieolieproducenten doen onverminderd voort, daarom lanceert de OPEC een oproep aan deze producenten om mede hun verantwoordelijkheid te nemen om de oliemarkt terug op orde te stellen.

De oproep werd zondag gelanceerd door Mohammed Barkindo, secretaris-generaal van de OPEC. In zijn uiteenzetting waarschuwt hij dat er wellicht buitengewoonlijke maatregelen moeten worden genomen om de oliemarkt in 2018 beter in evenwicht te kunnen brengen.

Daarmee doelt hij op OPEC-leden maar ook op schalieolieproducenten in de Verenigde Staten van Amerika. Hij roept zijn ‘vrienden’ op om deel te nemen en de materie ernstig te nemen, tot nu toe blijven de Amerikanen lustig verder producen en denken er niet aan om hun productie te verminderen.

Door de booractiviteiten van de Noord-Amerikaanse platformen, is de productie in de V.S.A. dit jaar met 10 procent gestegen ondanks de productieverminderingen van OPEC-leden en niet-leden zoals bv. Rusland. Volgens Barkindo zouden de Amerikanen toch bereid zijn om een gemeenschappelijke oplossing te vinden, dat zei hij dinsdag op het India Energy Forum in New Delhi.

Maar daar stopt het niet, in het beste geval zouden alle producenten wereldwijd moeten deelnemen. De grootste olieproducent ter wereld, Saoedi Arabië, liet maandag weten om vanaf november 560.000 vaten per dag minder te produceren. Deze beslissing moet een voorbeeld stellen aan de rest om ervoor te zorgen dat de omstandigheden op de oliemarkt volgend jaar verbeteren.

Barkindo is ervan overtuigd dat fossiele brandstoffen in 2040 nog voor 70 procent van toepassing zullen zijn voor het voorzien van energie, maar analisten spreken dit tegen vermits de wereld steeds meer en sneller overschakelt op hernieuwbare energie en elektrische voertuigen.

Bronnen: CNBC, Reuters

Foto: Wikimedia

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.