Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Venezuela bereidt zich voor op inflatie van 2.350%

Venezuela kampt al een tijdje met torenhoge inflatie. In 2013 stond de teller op 41%. Dit jaar stegen de prijzen al met 748%. Maar volgens het IMF kan het nog erger… vééél erger!

Na jaren socialisme is elke kapitaalintensieve industrie vernietigd. Ook al bezit Venezuela de grootste oliereserves ter wereld daalt de productie er elk jaar. Het is nog maar een fractie van wat het ooit was!

Ook andere zaken worden nog nauwelijks geproduceerd: basisgoederen als WC-papier, tandpasta… je vind het nog nauwelijks in de Zuid-Amerikaanse dictatuur.

Het enige goed waarvan de productie op peil blijft en zelfs toeneemt zijn bankbiljetten. Die worden als gek bijgedrukt.

Maar het bijdrukken van geld doet de onderliggende welvaart niet toenemen. Het zorgt enkel voor inflatie.

De inflatiecijfers zijn zo slecht, dat het land in 2015 ze zelfs stopte te publiceren. De inflatie bedroeg dat jaar een duizelingwekkende 121%.

Iedereen dacht dat de Venezolaanse bolivar weldra zou ophouden te bestaan. Maar het socialistische regime overleeft wonder boven wonder tot de dag van vandaag.

Een en ander heeft te maken met kameraad China, zij kennen maar al te graag leningen toe met grondstoffen als onderpand.

Maar dat zal het uiteindelijke lot van de bananenrepubliek niet kunnen keren. Het BBP zal dit jaar met 12% dalen, werkloosheid zal volgend jaar stijgen tot zo’n 30% en inflatie tot 2.350% volgens cijfers van het IMF.

Hoeveel miserie kan de Venezolaanse bevolking nog aan? Zullen ze volgend jaar zich eindelijk kunnen bevrijden van het juk van het socialisme?

Of moet honger en miserie nog veel verder om zich heen grijpen eer iedereen zich tegen president Maduro keert?

Een ding is zeker: wie zich heeft voorbereid en als verzekering tegen economische rampen dollars, goud of bitcoin heeft gekocht kan het nog een hele poos uithouden. De anderen hebben minder geluk!

Bron: ZH
Foto: Jorge Andrés

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.