Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Raad van State kritisch over effectentaks

De Raad van State heeft het moeilijk met de effectentaks. Ze ziet verschillende vormen van discriminatie. De regering wil echter doorzetten en niets wijzigen. 

De Raad van State uitte nogal wat kritiek op de effectentaks, overeengekomen door de coalitiepartners van de Belgische federale regering. Bij deze taks worden vermogens in effecten vanaf 500 000 euro jaarlijks belast aan een tarief van 0,15 procent. Vanaf 2018 moet de belasting ingehouden worden.

Het advies van de Raad van State is niet mals. Minister van financiën Johan Van Overtveldt had dit echter eerder al voorspeld.

Ten eerst vindt het rechtscollege het niet ok dat enkel aandelen aan toonder geviseerd worden. Effecten op naam ongemoeid laten is geen goed idee wanneer juist de rijkeren het doelwit moeten vormen van de nieuwe taks, klinkt het.

Verder stond in het advies te lezen dat rechtspersonen ook onder de taks zouden moeten vallen. Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het doel van de belasting, vinden ze bij de Raad van State.

Ten slotte bekritiseerden ze nog de focus op beursgenoteerde aandelen. Ook dit is volgens hen niet correct. De regering had dit echter gedaan om KMO’s te sparen.

Regering wijkt niet af van beslissing

Vanuit de regering weerklinkt echter de blijvende steun aan het zomerakkoord, waarbinnen deze effectentaks werd overeengekomen.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk en politicus voor meerderheidspartij Open VLD, schreef het volgende op zijn Twitter-account:

Raad van State of niet, pacta sunt servanda. Effectentaks moet doorgaan zoals afgesproken. Maar daar stopt het. Er zijn limieten aan alles.

Bron: De Tijd

Foto: BelgaImage

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.