Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Chinese private schuld grootste hypotheek op de wereldeconomie, aldus IMF

Het Internationaal Muntfonds IMF heeft een rapport klaar over de toestand van de Chinese economie. Dat rapport bevat een enorme waarschuwing.

Volgens het IMF zal de niet-financiële schuld (alle schulden van gezinnen en overheden min de schulden van de bancaire sector) in 2022 zo’n 290% van het BBP bedragen. Ter vergelijking: in 2016 was dat 235%.

In België bedraagt die ratio ongeveer 191%, in Nederland 222%. Enkel de Cyprioten en de Luxemburgers hebben in Europa meer non-financiële schulden dan de Nederlanders.

Op zich is dat geen probleem: als de economie stabiel blijft groeien en er geen spectaculaire monetaire fluctuaties verwacht worden de komende jaren is zo’n schuldgraad best draaglijk. Maar daar knelt natuurlijk het schoentje.

Chinezen hebben nog niet zo lang door hoe krediet werkt, en een grote Chinese credit crunch, een economische wake-up call, hebben ze daar nog niet in grote omvang gezien.

Chinezen denken dat de kredietbomen tot in de hemel reiken, waardoor hun niet-financiële schulden pijlsnel de hoogte in schieten. Sneller dan de economische groei kan volgen.

De Chinese economie koelt af, maar de krediethonger neemt enkel toe. Dat zal zich in de nabije toekomst wel moeten wreken.

De Chinezen kunnen zich voorlopig optrekken aan hun hoogwaardige assets, voornamelijk in de infrastructuursector, en stabiele cash flow die een voldoende buffer vormen tegen het gewicht van de opeisbare schulden.

Als de Chinese schuldenbom barst, kan dit leiden tot een gehele reset van het globale financiële systeem.

Foto: public domain, via Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.