Blockchain moet pensioen goedkoper maken

De grootste twee pensioenuitvoerders van Nederland, APG en PGGM, storten zich op de blockchaintechnologie.

Zij zijn bezig de administratie van een fictief pensioenfonds met 10.000 deelnemers bij te houden met een zelf ontwikkelde blockchain.

Zij hebben nu de eerste fase afgerond van het gezamenlijke experiment.

De volgende stap is de administratie van APG’s personeelspensioenfonds met 5.000 deelnemers over te zetten.

De twee pensioenuitvoeringsorganisaties gaan nu verder onderzoek doen met het prototype.

Op termijn moet dit leiden tot een meer flexibele en transparante pensioenadministratie, tegen lagere kosten.

Blockchain

Blockchain is ontstaan als de technologie achter cryptomunt bitcoin.

Door samen te werken aan een algemeen geaccepteerde standaard binnen een gesloten omgeving blijven bedrijven ver weg van het anarchistische karakter van het bitcoin-protocol.

Zij kijken liever naar de praktische mogelijkheden van blockchain.

Blockchain is een technologie waarbij meerdere computers onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde resultaat komen.

Iedere stap in het transactieproces wordt gedocumenteerd en is tot op zekere hoogte traceerbaar.

In theorie kan blockchain een oplossing zijn om transacties te vrijwaren van fraude en heeft blockchain dus veel meer mogelijkheden

Administratieve taken worden vaak genoemd, zoals hypotheken, verzekeringen of het bijhouden van goederenstromen.

Maar het is ook een digitaal register. Ingevoerde data zijn voor iedereen die is aangesloten direct zichtbaar en onuitwisbaar.

Veel financiële partijen experimenteren ermee, en nu dus ook de Nederlandse pensioensector.

Het door APG en PGGM ontwikkelde prototype is gebaseerd op het systeem achter de virtuele munt ethereum.

Organisaties

APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener bestuurdersadvies, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. PGGM biedt vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuurdersadvies.

APG en PGGM voeren de pensioenadministratie en beleggingen uit voor meerdere pensioenfondsen, zoals het ambtenarenpensioenfonds ABP en het fonds Zorg en Welzijn.

Samen verzorgen zij ongeveer de helft van alle pensioenadministraties in Nederland. Dit met meer dan 660 miljard euro aan pensioenvermogen onder beheer, voor meer dan 5 miljoen pensioendeelnemers.

Bronnen: FD, Fondsnieuws

Foto: Flickr