Blockchain-technologie moet moddervette Russische overheid helpen afslanken

Blockchain-technologie is razend populair in Rusland. De volatiliteit van de roebel heeft heel wat jonge Russen geïnspireerd om te experimenteren met crypto-currencies.

De Russische overheid wil nu, in navolging van de Britse, de Canadese, en de Zweedse overheid, zelf gaan experimenten met blockchain-technologie.

Het pilootproject zal van start gaan op 1 januari 2018 en zal zes maanden duren en zal zich vooral toeleggen op de verwerking van fiscale informatie. Via blockchain-technologie wil de Russische overheid menselijke fouten en corruptie uitschakelen, alsook het proces aanzienlijk versnellen.

Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot meer belastinginkomsten aan een lagere kost. Momenteel soupeert de inning van de belastingen al een aanzienlijk deel van de totale belastingopbrengst in Rusland op.

Een volledig geautomatiseerd systeem moet ook het hardnekkige probleem van de omkoping van belastingontvangers en ambtenaren uitschakelen.

Momenteel lopen soortgelijke projecten in Georgië en Oekraïne. In die landen zijn de eigendomsrechten over onroerende goederen heel diffuus en slecht geregistreerd. Die fouten rechtzetten kost heel wat geld en een doorgedreven digitalisering zou al heel wat van die workload moeten kunnen overnemen.

De Russische regering steekt niet onder stoelen of banken dat het de bedoeling is om de gehele werking van de overheid op relatief korte termijn volledig over te schakelen op blockchain-technologie.

Eerst wordt de fiscaliteit aangepakt. Later volgen nog de gezondheidszorg en het pensioensysteem. Dat laatste is bijzonder precair. Aangezien de Russische overheid de voorbije legislaturen al meermaals pensioenfondsen nationaliseerde om de begroting te stutten, ten koste van de Russische ouderen, zijn weinig jonge Russen nog bereid om hun spaarcenten in een pensioenfonds te stoppen.

Deze zomer nog sloot de Russische regering een akkoord met Vitalik Buterin, de bedenker van Ethereum. Hij zal de overheid adviseren en zijn platform ter beschikking stellen om het systeem vorm te geven.

De Russische overheid geeft ook speciale blockchain-bonds uit, alles samen goed voor zo’n 8.6 miljoen dollar aan investeringen in Russische blockchain-start-ups.

Foto: Jason Benjamin

Bron: The Moscow Times