MiFiD II zorgt voor stress en onduidelijkheid

Op 2 januari gaat MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), de tweede versie van de MiFiD richtlijn van kracht.

Banken, effectenhuizen en vermogensbeheerders zijn bezig met een race tegen de klok om klaar te zijn voor die nieuwe regels.

Drukte van jewelste

Met slechts twee maanden voordat de Europese MiFID II wetgeving van kracht wordt, blijkt het merendeel van de vermogensbeheerders volgens Liquidnet nog niet klaar om te voldoen aan de zogenoemde “best execution requirements”.

Christian Schoeppe, hoofd currency trading bij Deutsche Asset Management:

“If you have started MiFID II projects too late, you won’t have time for anything else for the rest of the year and can’t even celebrate Christmas. This is probably something that has been underestimated across the industry”

Advocaat Neil Robson van advocatenkantoor Katten Muchin Rosenman geeft aan dat hij 16 uur per dag aan het werk is om te zorgen dat cliënten compliant zijn.

Deadlines worden niet gehaald

MiFID II, de herziening in regels voor financiële diensten in de EU, tracht, door belangenverstrengelingen op de financiële markten tegen te gaan, transparantie te bieden.

Het resulteert in nachtwerk voor bankmedewerkers en consultants gezien de firma’s zich op moeten maken voor de grootste verandering in regulering van de afgelopen tien jaar.

De Financial Conduct Authority waarschuwde afgelopen maand dat sommige bedrijven deadlines niet weten te halen om te voldoen aan MiFiD II.

Met de nieuwe regelgeving mag beleggingsonderzoek niet meer gratis worden weggeven.

Banken, vermogensbeheerders en brokers tasten nu af of zij de kosten van beleggingsonderzoek gaan doorberekenen aan hun klanten of voor eigen rekening nemen.

Verder moeten zij allerlei transactiedata opslaan en jarenlang bewaren.

Precieze regelgeving blijft onduidelijk

Het verbod op het gratis weggeven van beleggingsonderzoek druist weer in tegen Amerikaanse regels die banken en effectenhuizen verbieden geld te vragen voor hun research.

Niet vreemd dan ook dat juist Amerikaanse financiële bedrijven volgens UBS Group in het bijzonder slecht voorbereid blijken op de veranderingen.

Daarnaast zullen ook EU toezichthouders zelf nog belangrijke beslissingen moeten maken aangaande bepaalde wetten.

In zeventien landen, inclusief Spanje, Portugal en Nederland, zijn beleidsmakers daarnaast nog steeds aan het werk om de gereviseerde MiFiD om te zetten naar nationale wetgeving of regulatie.

Met andere woorden: veel blijkt nog onduidelijk.

Regelgeving is nog steeds niet transparant en beleidsmakers, in zowel Brussels als Washington, blijven daarom nauw in gesprek om een barst te voorkomen in de 483 biljoen dollar grote markt.

Bronnen: EU, Bloomberg, FD

Foto: Flickr