Bitcoin in dalende lijn: gezonde correctie voor verdere stijging?

De koers van de virtuele munt, Bitcoin, is de laatste dagen aan een daling bezig. Dit enerzijds door de sterke stijging tot de 6000 USD grens maar ook door de creatie en uitvoering van een nieuwe fork, deze maal Bitcoin Gold. Een afscheiding welke direct een daling van 66% onderging.

Het afscheiden van een deel van de Bitcoin-chain is ondertussen geen uitzondering meer. Onder meer Bitcoin Cash en Bitcoin Gold zijn enkele van de meest recente afscheidingen. Om dit uit te leggen moet men de gehele Bitcoin-chain trachten te begrijpen. In deze chain zijn alle munten wiskundig aan elkaar verbonden waarbij het “ontdekken” of toevoegen van een nieuwe munt een serie bewerkingen moet ondergaan om erbij te horen. Dit wordt het zogenaamde minen genaamd welke individueel of in groep gedaan kan worden.

Waar dit minen jaren geleden nog haalbaar was als particulier is dit ondertussen big business en enkel nog haalbaar door grote datacenters of door het werken in een mining-pool (waarbij ieder een klein deeltje kan berekenen). Indien alle Bitcoin’s gemined zullen zijn (circa 21 miljoen stuks) is er enkel nog rekenkracht nodig om het geheel draaiend te houden. Dit onder meer voor de grote hoeveelheid transacties welke dagelijks gedaan worden.

Een zogenaamde fork zorgt ervoor dat op een bepaald punt in de chain er andere regels gelden. Vanaf dit punt zijn beide chains dus niet meer gelinkt aan elkaar en ontstaan een nieuwe cryptomunt. Een andere weg is het starten vanaf de eerste munt met een eigen algoritme. Ethereum en Bitcoin zijn bijvoorbeeld twee verschillende cryptopunten sinds de opstart. Bitcoin Gold daarentegen is een afscheiding van de bekendste cryptomunt, de Bitcoin.

De reden tot afscheiden kan diverse zijn, dit omwille van een groter aantal mogelijke transacties per minuut tot het wijzigen van de regels waardoor particulieren opnieuw makkelijker kunnen concurreren met grote datacenters. Voor Bitcoin zelf zijn de talrijke afscheidingen nefast om het vertrouwen te winnen van de financiële sector en hierdoor mainstream te worden.

Tot op heden is er echter geen enkele afscheiding echt succesvol te noemen waardoor Bitcoin heer en meester blijft onder de cryptomunten. Indien je als belegger dan ook in deze volatiele markt wil stappen is het aan te raden om te starten met Bitcoin. Waar de koers de laatste dagen weliswaar daalt, is de lange termijn nog steeds positief. De kans is dan ook groot dat de huidige daling gezien kan worden als een gezonde correctie om vervolgens een nieuwe recordhoogte op te zoeken. In tegenstelling tot de klassieke forex-markt is het niet ongewoon om een daling of stijging van 500 USD per Bitcoin te zien op één dag.

Dit zorgt er dan ook voor dat grote financiële spelers voorlopig afzijdig blijven. Pas indien de Bitcoin een mainstream-munt zal zijn, zal ook de volaliteit afnemen.

Bronnen:

http://www.cnbc.com