Morgen waarschijnlijk info QE in 2018 (ECB)

Wat kunnen we morgen verwachten van de ECB? Naar aanleiding van de monetaire beleidsvergadering zullen we waarschijnlijk meer info krijgen over de verderzetting van de obligatie-inkopen in 2018.

Momenteel koopt de Europese Centrale Bank voor 60 miljard euro aan obligaties op per maand. Dit programma loopt volgens de meest recente info tot eind dit jaar. Een abrupte stop moeten we echter niet verwachten.

Naast de massale inkoop van obligaties, uitgegeven door overheden en kredietwaardige bedrijven, staan de rentetarieven op historisch lager peilen. De herfinancieringsrente bedraagt 0 procent waardoor banken gratis geld kunnen lenen in Frankfurt. De depositorente is negatief. Dat wil zeggen dat commerciële banken geld moeten betalen om bedragen te stallen bij de ECB.

Al deze maatregelen hebben uiteraard tot doel het geld te laten rollen, investeringen aan te wakkeren, de inflatie op die manier omhoog te krijgen (wat de schuld, van onder meer staten, doet verminderen) en uiteraard heel de economie een boost te geven. Na de financiële crisis gingen centrale banken wereldwijd aan de slag. De Federal Reserve uit de Verenigde Staten was wel iets sneller dan onze ECB. Daardoor staat de Amerikaanse economie al een stuk verder en is de afbouw van het beleid daar reeds in volle gang. Het QE-programma (kwantitatieve versoepeling, opkopen van schulden) is daar ook al even verleden tijd.

2018?

Algemeen wordt verwacht dat de ECB vanaf 2018 het inkoopprogramma verder zal afbouwen (het werd al eens verlaagd van 80 naar 60 miljard per maand). Een volledig stopzetten is zeer onwaarschijnlijk. Dit wordt door de markten helemaal niet verwacht en zou wel een schrikreactie teweeg kunnen brengen. Het programma zal dus wellicht worden verlengd, maar de maandelijkse budgetten zullen in de loop van de tijd slinken, om uiteindelijk volledig tot nul herleid te worden. Enige tijd daarna zal dan ook de rente worden opgetrokken.

De doelstelling van bijna 2 procent inflatie op middellange termijn werd echter nog niet bereikt. De Europese economie doet het goed maar is toch nog redelijk kwetsbaar. De ECB zal dan ook, waarschijnlijk, zeer geleidelijk te werk gaan.

Morgen mogen we meer info verwachten tijdens de toelichtingen en vragenronde door Mario Draghi, na de publicatie van het rentebesluit.

Foto: Martin Leissl | Bloomberg | Getty Images