Nieuwe beursrally indien Trump hervorming taksen verwezenlijkt

De heropleving op de Amerikaanse beurzen lijkt volgens de huidige beurskoers bijna op een hoogtepunt aanbeland te zijn. Toch is er een reële kans dat deze rally nog verder gezet kan worden indien Trump erin slaagt de beloofde belastinghervorming door te voeren.

Tot op heden slaagt Trump er niet in om enig gewicht in schaal te leggen om politieke hervormingen door te voeren. Waar tal van zaken zoals de hervorming van Obamacare of strengere migratieregels werden teruggeroepen kan een beloofde belastinghervorming mogelijks wel een akkoord opleveren.

De Amerikaanse beurzen rekenden het afgelopen jaar reeds sterk op de beloofde hervormingen door Trump. Hervormingen welke weliswaar niet werden verwezenlijkt al lijkt één van de belangrijkste, een verlaging van de taksen nu mogelijks toch te kunnen doorgaan. Indien dit werkelijkheid zou worden, betekent dit hoogstwaarschijnlijk het begin of liever voortzetting van de huidige beursrally. Dit zou de S&P 500 naar de 3000 ptn. kunnen duwen, een absoluut record.

Het omgekeerde is echter een even realistisch scenario, namelijk een definitieve ondergang van de hervormingen indien Trump opnieuw in het zand zou bijten. De reeds ingecalculeerde kans dat deze hervorming wel zou doorgaan zou weggenomen worden waardoor de beurzen onderuit zouden gaan. Dit zou tevens een trigger kunnen vormen tot een verder correctie waarbij de bodem mogelijks dieper zal zijn dan velen vrezen.

Voor de Republikeinse meerderheid in de Verenigde Staten is het alvast van belang dat er een “vette vis” wordt binnengehaald. Door het niet nakomen van eerdere verkiezingsbeloftes dreigt er een totale implosie van de Republikeinse partij bij de volgende verkiezingen. Zowel het twijfelende middenveld als teleurgestelde Republikeinse kiezers dreigen weg te lopen door het uitblijven van een goed en degelijk bestuur. Ook de groeiende Latijns-Amerikaanse bevolkingsgroep lijkt een verloren groep voor de Republikeinse partij in de toekomst door de harde migratiestandpunten.

Indien Trump er zou in slagen de taksen te verlagen voor de Amerikaanse burger, dit in combinatie met een verder aantrekkende economie, dan zou de komende verkiezingen mogelijks nog positief kunnen uitvallen. Indien niet is het over en uit voor zowel Trump als degene welke hem steunden.

Op het internationale toneel is de schade echter mogelijks onomkeerbaar. Handelsakkoorden met de Verenigde Staten werden opgezegd of in twijfel getrokken door Trump, vaste handelspartners zoals Europa en Canada worden niet naar waarde geschat en dreigen de rug te draaien naar de Verenigde Staten. Daarbovenop kreeg China, de grootste uitdager op wereldschaal, het machtsvacuüm op een gouden schaal aangereikt.

Zowel op economisch gebied (globalisatie), technologisch gebied (hernieuwbare energie) als op het gebied van milieuhervormingen heeft China de leidende rol overgenomen van de Verenigde Staten. Zelfs indien het huidige beleid niet wordt doorgezet door een volgende Amerikaanse president dreigt het wereldtoneel definitief gewijzigd te zijn. Ironisch genoeg onder een beleid waarbij de Verenigde Staten hoopten hun macht te zien terugkeren… .

Bronnen:

http://www.cnbc.com