Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Hervormingsplan Trump kost maar liefst 1,5 biljoen USD (welke niet voor handen is)

De lang verwachte hervorming om de taksen te verlagen in de Verenigde Staten is onlangs voorgesteld door Trump. Op welke manier deze 1,5 biljoen USD aan verloren inkomsten gecompenseerd zullen worden is niemand het echter eens. De kans is dan ook groot dat ook dit project een stille dood zal sterven…

Het nieuwe ingediende budget is behoorlijk ambitieus en spreekt over een belastingverlaging ter waarde van 1,5 biljoen USD. Enig probleem hierbij is er niet voldoende inkomsten tegenover staan, dit bovenop de reeds oplopende Amerikaanse schuld. Ook zullen de overheidskosten de komende jaren stijgen door het stijgende aantal gepensioneerden en zieken. Toch blijft Trump dit alles verdedigen tegen beter weten in.

Door de stijgende levensverwachting, en de baby-boom generatie welke op pensioen gaat worden Westerse landen in toenemende mate geconfronteerd met een onhoudbaar budget voor de sociale zekerheid. Ook in onze streken blijft het budget stijgen om hieraan te voldoen, dit echter met wisselend succes waarbij rusthuizen en zorg tot een absoluut minimum beperkt blijven.

Het verlagen van de belasting voor de gewone burger is weliswaar een nobel doel, dit echter ten koste van een enorm kostenplaatje en een minimum aan resultaat. Er wordt dan ook vaak de nadruk gelegd op de zwakkere sociale groepen om op deze manier de ongelijkheid te verminderen. In onze streken slaagt men daar vrij goed in, in de Angelsaksische wereld daarentegen is de ongelijkheid opvallend hoger.

Waar te hoge taksen de economie afremmen, waarbij België het perfecte voorbeeld is, zijn te lage taksen een gevaar voor de begroting. Een begroting welke niet in evenwicht is, is op termijn gevaarlijker dan het verliezen van enkele stemmen. Begrotingen doen ontsporen is eenvoudig, het terug in evenwicht brengen is een ander paar mouwen (en lukt quasi nooit).

Opeenvolgende begrotingen welke niet in evenwicht zijn zorgen op hun beurt voor een enorm overheidstekort wat op zijn beurt kan zorgen voor een ratingverlaging. Voor kleinere landen is dit uiteraard sneller het geval, een gegeven wat de Verenigde Staten tot op heden leken te vermijden. Indien het Amerikaanse begrotingstekort echter blijft groeien, dan dreigt het land echter een rating verlaging te verkrijgen wat op zijn beurt andere financiële problemen kan veroorzaken.

Net deze enorme schuldenberg op wereldvlak is de basis voor een nieuwe financiële crisis. Het verder ontsporen van de begroting van één van de belangrijkste Westerse landen is dan ook gelijk te stellen aan het in brand steken van een enorm kruitvat aan schulden. De rekening is reeds gemaakt, enkel het betalen ervan zal zeer binnenkort moeten gebeuren… .

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.