Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

IMF waarschuwt voor lage volatiliteit in combinatie met grotere risiconeming

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt dat het toenemende gebruik van exotische financiële producten, die rekening houden met volatiliteit, onbekende risico’s creëert die een ernstige schok teweeg zou kunnen brengen op de financiële markten.

Meer risico

In een interview met de Financial Times gaf Tobias Adrian, director van het Monetary and Capital Markets Department bij het IMF, gisteren aan dat beleggers in toenemende mate op zoek zijn naar yield en daarom steeds meer beleggen in complexere instrumenten.

Adrian:

The combination of low yields and low volatility facilitates the use of leverage by investors to increase returns, and we have seen rapid growth in some types of products that do this

De volatiliteit van de aandelenmarkten koerst rond het laagste niveau in ten jaar tijd, waarbij de volatiliteitsindex van de Chicago Board Options, de Vix, op 10 staat. Dit terwijl het een historisch gemiddelde kent van ongeveer 20.

Sell-off

Het IMF is van oordeel dat die langdurig lage volatiliteit zorgt voor een aanhoudende stimulans om meer hefboomfinanciering te nemen, dit terwijl risicomodellen die de volatiliteit gebruiken als belangrijke input een verkeerd beeld geven van de risico’s die er genomen worden.

Adrian:

A sustained increase in volatility could then trigger a sell-off in the assets underlying these products, amplifying the shock to markets

De waarschuwing komt te midden van toenemend bewijs dat pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in risicovollere beleggingen gaan om hogere inkomsten te genereren.

Pensioensector

Het nieuws kwam een dag voordat bekend werd dat de Nederlandse pensioensector een bijzonder goed kwartaal achter de rug heeft.

Eind september stond de gemiddelde beleidsdekkingsgraad, die bepaalt of een fonds mag indexeren of moet korten, op 104,5 procent.

Dat is 2,6 punten hoger dan drie maanden eerder, aldus De Nederlandsche Bank vandaag.

Niet duidelijk is in hoeverre de Nederlandse pensioensector risico loopt.

Alleen duidelijk is dat de omvang van de beschikbare middelen steeg met bijna 18 miljard, voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten.

JP Morgan

Marko Kolanovic, hoofd macro, derivative and quantitative Strategies bij JPMorgan, waarschuwde vorige maand ook voor ‘strategieën op de automatische piloot’ en hoe risicomanagementmodellen, waarin volatiliteit een rol speelt, beleggers zou overhalen te veel risico te nemen.

Bronnen: Financial Times, DNB

Foto: Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.