Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Sancties tegen Rusland ruïneren Europese Ontwikkelingsbank

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) werd in 1990 opgericht door 40 landen (grosso modo de OESO-landen en alle landen van de huidige EU), met als die doel de transitie te faciliteren van de landen van de ex-Sovjetunie van communisme naar een markteconomie.

Tegenwoordig telt de EBRD 64 lidstaten en bezit het een aandelenkapitaal van zo’n 30 miljard euro.

Sinds juli 2014 schortte de EBRD alle investeringen, leningen en kredieten aan Rusland op, op dat moment de grootste ontvanger van EBRD-steungeld. In 2013 investeerde de bank nog een ruwe 1.8 miljard USD in de Russische economie, bijna het dubbele van de Europese Investeringsbank, zeg maar de bank van de EU-lidstaten. Momenteel staat ongeveer een half miljard USD aan nieuwe investeringen on hold.

De sancties lijken uit de draaien op een grote flop voor de EBRD. Deze week maakte de raad van bestuur van de bank bekend dat het de financiële ratio (kost-over-opbrengsten) wil optrekken van 33 naar 50%. Amper twee jaar na de vorige verhoging.

De kosten van de EBRD zijn sinds 2011 met maar liefst 73% toegenomen (van 270 miljoen euro naar 467 miljoen euro), terwijl de inkomsten quasi stabiel blijven. Sinds de sancties tegen grootste klant Rusland, zijn de inkomsten vrijwel gehalveerd: Rusland was in 2013 immers goed voor de helft van de inkomsten van de bank.

Benieuwd of dit de bank zal nopen om druk te zetten op Brussel en Washington om de sancties tegen Rusland te herzien, of the powers that be nu op het gaspedaal zullen staan om de gecontesteerde kandidatuur van China opnieuw op de agenda te plaatsen.

Foto: Foreign and Commonwealth Office

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.