“Stoelendans bij Federal Reserve verandert niets aan voortzetting beleid”

Econoom Mohamed El-Erian is ervan overtuigd dat het huidige beleid van de Amerikaanse Centrale Bank gewoon verdergezet zal worden ongeacht wie de plaats inneemt van voorzitter Janet Yellen, daarvoor loopt het nu te goed, aldus El-Erian. Er is momenteel een goed evenwicht tussen de verstrakking van het monetaire beleid en de stabiliteit op de financiële markten.

Deze week is het waarschijnlijk zo ver, Amerikaans president Donald Trump zal iemand aanstellen om huidig Fed-voorzitter Yellen te vervangen als hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank. Er gingen eerder al geruchten de ronde dat deze wissel veranderingen teweeg zal brengen in het monetair beleid van de Federal Reserve, maar Mohahmed El-Erian denkt daar anders over.

El-Erian, hoofdeconoom bij Allianz, is van mening dat het risico te groot is om opeens een andere weg in te slaan. Janet Yellen had eerder al aangegeven om het beleid verder te verstrakken; de rente werd reeds verhoogd, hun QE werd stopgezet en er is reeds een duidelijk plan voorgesteld om de U.S. balance sheet te verminderen. Ondanks deze stappen bleef een reactie op de financiële markten uit en bleef het globale herstel vrijwel onaangeroerd.

Jerome Powell is in de running om Janet Yellen te vervangen, hij maakt volgens ‘peilingen’ het meeste kans op het zitje. Powell is noch een ‘hawk’ noch een ‘dove’, dat wilt zeggen dat hij niet bepaald voorstander is voor het verstrakken of versoepelen van het huidige beleid.

Voor El-Erian is dit een bevestiging dat er niet direct een grote verandering zit aan te komen, de geplande renteverhoging in december zal ongetwijfeld niet verplaatst worden en de verdere afbouw van het soepele monetaire beleid zal op korte termijn gewoon worden verder gezet.

Het gevreesde scenario van chaos op de markten wanneer centrale banken een ‘hawkish’ beleid beginnen te voeren is voorlopig dus niet aan de orde. Het is nu aan de rest om de transitie even vlot te laten verlopen, meer bepaald de ECB, Bank of England, Bank of Japan en de Bank of China

Volgens El-Erian is er nu meer nodig dan alleen het wijzigen van een monetair beleid om de rust op de financiële markten te verstoren. Beleggers en investeerders zijn lang genoeg op voorhand gewaarschuwd geweest dat de versoepeling ooit zou stoppen, enkel een onverwachtse negatieve gebeurtenis kan een schokgolf op de markten teweegbrengen.

Bronnen: CNBC, Housingwire

Foto: Wikimedia