Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Taxshift heeft geen invloed op bedrijven

Dat de taxshift klein uitvalt, is al langer geweten. Dat bedrijven in België volgend jaar de taxshift nauwelijks gaan voelen, is nieuw. De belastingdruk blijft moordend hoog.

Fase 2 van de taxshift, het paradepaardje van de Regering Michel, moet volgend jaar in actie treden. Sociale bijdragen voor werkgevers, die ze betalen bovenop het brutoloon van hun personeel, daalt van 30 naar 25 procent. Hoe kan het dan dat de loonlasten voor bedrijven – in het overgrote deel van de gevallen – niet lager uitvallen?

Verklaring ligt bij de relatief hoge inflatie in België. Door de automatische indexering stijgen de lonen en dus ook de bijhorende loonkosten. HR-consultant SdWorx berekende dat hierdoor de impact van de taxshift teniet wordt gedaan in veel gevallen.

In plaats van 5 procent belastingdaling, zal de taxshift voor bedrijven neerkomen in de praktijk op een daling van respectievelijk 2 tot 0,6 procent. Een pak minder dus. De Regering klopt zichzelf toch op de borst. “Zonder de taxshift zouden de meesten bedrijven hun loonkosten nog veel sneller zien stijgen”, zo klinkt het enigszins krom.

Ook verdwijnt de vroegere ‘structurele korting’ voor bedrijven. Dat zijn kortingen per werknemer. Enkel voor de lage lonen blijven bedrijven deze kortingen behouden. Maar bij het gros van de banen uit het middensegment en hoger segment, valt dit dus ook weg.

In vergelijking met 2015 zijn bedrijven nu, dankzij de taxshift, nog altijd iets beter af. Maar het verschil tussen 2017 en 2018 zal minimaal zijn. Van een tweede taxshift is dus in de praktijk weinig tot geen sprake.

Bron: De Tijd

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.