Zwakke (loon)inflatie probleem voor Fed?

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag was zeer sterk maar toch teleurstellend. Het macro-economische gegeven zal echter niet veel veranderen aan de plannen van de Federal Reserve. 

De eerste vrijdag van de maand publiceert het Amerikaanse ministerie van arbeid steeds een jobrapport, met gegevens rond nieuwe jobs, werkloosheid, lonen, …

  • In oktober kwamen er in de Verenigde Staten 261.000 banen bij. Een zeer mooi en hoog cijfer, al lag de verwachting op minstens 300.000 nieuwe jobs.
  • Voor september werd eerst nog een krimp met 33.000 banen gerapporteerd, dit cijfer werd vrijdag bijgesteld naar een groei, zij het bescheiden met 18.000. Ook voor augustus ging het cijfer omhoog tot 208.000 nieuwe jobs.
  • De werkloosheid daalde tot 4,1 procent, van 4,2. Onder de 5 procent spreekt men in Amerika van volledige tewerkstelling. Het werkloosheidscijfer oogt dus zeer mooi. Toch is ook hier weer een kanttekening te maken. De arbeidsparticipatie ging omlaag en de dalende werkloosheid was vooral het gevolg van een groter aantal verlaters van de arbeidsmarkt.
  • Het gemiddelde uurloon in Amerika ging met één dollarcent omlaag tot 26,53 dollar. Op een jaar tijd groeiden de lonen met 2,4 procent. Het is het laagste cijfer sinds begin 2016.

Fed

Dit laatste punt is een probleem voor de centrale bank, in die zin dat zij de (nog steeds te lage) inflatie willen aanwakkeren. De consumentenprijzen zullen echter trager stijgen indien de lonen van de consumenten trager omhoog gaan. Looninflatie zorgt voor algemene inflatie.

De Fed zal waarschijnlijk wel doorgaan met de plannen die ze reeds uit de doeken deden. Geleidelijke afbouw van de balans en renteverhogingen dus. Men zal traag tewerk gaan maar wel degelijk het monetair beleid normaliseren. Dit door de balans van de centrale bank af te bouwen door aflopend schuldpapier niet meer te herinvesteren en ten tweede door renteverhogingen. De centraal bankiers zouden graag nog één ‘rate hike’ doorvoeren dit jaar, in december dus.

Er zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen enerzijds mooie economische groei en sterke jobgroei en anderzijds zwakke (loon)inflatie.

Foto: EPA/JIM LO SCALZO