Trump maakt komaf met bureaucratie!

In de kranten zal je er niets over lezen, zij hebben geen goed woord voor Trump, maar de man is goed bezig de administratieve rompslomp voor bedrijven aan te pakken. En dat is geweldig nieuws voor de economie!

We kennen het allemaal: de invloed van de overheid en haar vele agentschappen op ons leven wordt alsmaar groter.

De formulieren die we moeten invullen, de wetten die we horen te kennen, de vergunningen, stempels en stickers die je moet verzamelen om gewoon je leven of je bedrijf te kunnen leiden… er lijkt geen einde aan te komen.

Het is niet alleen lastig hier mee om te gaan, het weegt ook enorm op de economie! Er wordt geschat dat in Amerika $2 biljoen verspild wordt met bureaucratie per jaar!

In feite is dit een verdoken belasting van $15.000 per gezin!

Excessieve regelgeving beperken kan heel wat tijd en geld besparen voor particulieren van alle lagen van de bevolking, consumenten en zowel grote als kleine bedrijven.

President Trump heeft er gelukkig zijn prioriteit van gemaakt en samen met zijn belastingverlaging kan dit de Amerikaanse economie een enorme boost geven!

Geen enkele president voor hem heeft in de eerste negen maanden van zijn ambtstermijn zo goed werk geleverd om de wildgroei aan regels te stoppen. Zelfs Reagan niet!

Met één eenvoudige regel maakt hij het leven van Amerikanen met de dag gemakkelijker. Begin dit jaar besliste Trump dat voor elke nieuwe regels een overheidsagentschap het leven inroept er twee afgeschaft moeten worden!

De maatregel werkt! Het Federaal Register, vergelijkbaar met ons staatsblad, is al een heel pak dunner geworden. Het telde 45.678 pagina’s in de eerste negen maanden van het jaar. Obama voegde in de een jaar eerder nog 67.900 pagina’s toe… bijna de helft meer!

Trump realiseerde reeds een daling van 32%. Reagan sloeg daar ook in, maar deed er wel ettelijke jaren over.

Als we kijken naar de regels die een impact hebben van $100 miljoen of meer is de daling nog opmerkelijker: 42%.

De cijfers geven wel een licht vertekend beeld, om regels af te schaffen zijn is er een nieuwe regel of wet nodig. Mogelijk is de realiteit nog positiever!

In een speech vrijdag vestigde de president de aandacht op deze prachtprestatie. Maandag geeft Trump een speech op een evenement met 10 overheidsagentschappen en daar zal hij zijn verdere plannen uit de doeken doen in zijn oorlog tegen regelneverij.

We wensen hem al het beste en hopelijk zal het initiatief en de economische gevolgen ervan ook onze politici inspireren. De EU kan heel wat leren van die ‘domme’ president aan de andere kant van de plas!

Bron: CEI
Foto: Publiek domein