Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Rente in eurozone nog een paar jaar onder nul

Het afbouwen van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank wordt stilaan in gang gezet door het maandelijks opkopen van obligaties te verminderen, maar de rentes zullen wel nog een paar jaar negatief blijven. Het is duidelijk dat Mario Draghi opteert voor zekerheid en gewenning want een plotse afbouw kan een heftige marktreactie teweeg brengen.

Die boodschap konden we alleszins opmaken uit de toespraak van Mario Draghi begin september en dat scenario zal zich wellicht ook zo voltrekken, althans volgens Alain Durré. De Belgische econoom, die tien jaar heeft gewerkt voor de ECB en nu reeds drie jaar werkt als hoofdeconoom bij Goldman Sachs, ziet een eerste renteverhoging niet gebeuren in de eerst komende jaren.

Hij verwacht dat de eerste renteverhoging pas zal gebeuren ergens eind 2019, daarmee zal de depositorente van -0,4 naar -0,2 procent stijgen om vervolgens in 2020 opnieuw te stijgen naar een positief getal. Durré begrijpt waarom Draghi het liever rustig aan doet en zijn tijd neemt, de Europese economie doet het inmiddels goed maar het economische herstel blijft gevoelig is sommige landen.

Het feit dat de rentes nog een tijdje aan de lage kant zullen blijven, is alvast goed nieuws voor de aandelenmarkten. En als de rentes terug de hoogte in gaan, dan zal het tempo zeer draaglijk gaan zijn voor de aandelenmarkten zodat een hevige correctie vermeden zal worden. Beleggers en investeerders zijn lang genoeg op voorhand gewaarschuwd en dus voorbereid op dit scenario.

Alain Durré ziet voor de Europese beurzen minder risico’s dan de Amerikaanse, de waarderingen bij ons zijn hoog maar bijlange niet zo hoog als de waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkten. Maar ook de aanpak van de Federal Reserve is voorzichtig genoeg om een verkoopgolf te vermijden, ondanks de renteverhogingen die reeds zijn doorgevoerd en nog op de planning staan.

Bronnen: De Tijd, IEX

Foto: MaxPixel

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.