Rente in eurozone blijft negatief tot in 2020

Het afbouwen van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank wordt stilaan in gang gezet door het maandelijks opkopen van obligaties te verminderen, maar de rentes zullen wel nog een paar jaar negatief blijven. Het is duidelijk dat Mario Draghi opteert voor zekerheid en gewenning want een plotse afbouw kan een heftige marktreactie teweeg brengen.

Die boodschap konden we alleszins opmaken uit de toespraak van Mario Draghi begin september en dat scenario zal zich wellicht ook zo voltrekken, althans volgens Alain Durré. De Belgische econoom, die tien jaar heeft gewerkt voor de ECB en nu reeds drie jaar werkt als hoofdeconoom bij Goldman Sachs, ziet een eerste renteverhoging niet gebeuren in de eerst komende jaren.

Hij verwacht dat de eerste renteverhoging pas zal gebeuren ergens eind 2019, daarmee zal de depositorente van -0,4 naar -0,2 procent stijgen om vervolgens in 2020 opnieuw te stijgen naar een positief getal. Durré begrijpt waarom Draghi het liever rustig aan doet en zijn tijd neemt, de Europese economie doet het inmiddels goed maar het economische herstel blijft gevoelig is sommige landen.

Het feit dat de rentes nog een tijdje aan de lage kant zullen blijven, is alvast goed nieuws voor de aandelenmarkten. En als de rentes terug de hoogte in gaan, dan zal het tempo zeer draaglijk gaan zijn voor de aandelenmarkten zodat een hevige correctie vermeden zal worden. Beleggers en investeerders zijn lang genoeg op voorhand gewaarschuwd en dus voorbereid op dit scenario.

Alain Durré ziet voor de Europese beurzen minder risico’s dan de Amerikaanse, de waarderingen bij ons zijn hoog maar bijlange niet zo hoog als de waarderingen op de Amerikaanse aandelenmarkten. Maar ook de aanpak van de Federal Reserve is voorzichtig genoeg om een verkoopgolf te vermijden, ondanks de renteverhogingen die reeds zijn doorgevoerd en nog op de planning staan.

Bronnen: De Tijd, IEX

Foto: MaxPixel