Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

“Gradual rate hikes zijn voorlopig de beste optie”

Wat is nu de beste aanpak om wijzigingen en veranderingen aan te brengen in een monetair beleid? Eén ding is zeker, een 100 procent ‘hawkish’ aanpak zorgt alleen maar voor verschrikking en veroorzaakt schokgolven. Ook Loretta Mester, president van de Fed in Cleveland, is hier van overtuigd en adviseert om stap voor stap te werk te gaan als het aankomt op bv. renteverhogingen.

De Amerikaanse economie breidt steeds verder uit en dat wilt de Federal Reserve natuurlijk liefst in stand houden. Maar dat is niet zo evident nu het moment is aangebroken om het monetaire beleid verder af te bouwen.

Er is reeds aangekondigd dat de rente verder verhoogd zal worden in de nabije toekomst, er wordt gespeculeerd dat de rente dit jaar in december nog een keertje de hoogte in zal gaan. Volgend jaar zijn ze ambitieuzer, dan staan er namelijk 4 ‘rate hikes’ op de planning.

Maar er bestaat hier geen zekerheid in vermits er altijd grondig wordt gekeken naar de beschikbare economische data die de centrale bankiers voor handen hebben. Als de cijfers meevallen, dan kunnen ze gewoon volgens plan blijven handelen. Zo niet, dan is de kans bijzonder groot dat de renteverhoging wordt uitgesteld zoals eerder al gebeurd is.

Loretta Mester, president van de Federal Reserve in Cleveland, is grote voorstander om de renteverhogingen geleidelijk aan door te voeren om zo de Amerikaanse economie en het inflatiecijfer goed te ondersteunen.

Het inflatiecijfer wordt de laatste maanden wel erg onder druk gezet nu de olieprijzen opnieuw aan het herstellen zijn. Dit komt door politieke instabiliteit in het Midden-Oosten en de overeenkomst van verschillende olieproducerende landen om de olieproductie terug te schroeven.

De evolutie op de oliemarkt wordt dus in de gaten gehouden, of alleszins de invloed ervan op het inflatiecijfer. Net zoals de plannen van Amerikaans president Trump om de belastingen te hervormen, die ongetwijfeld een ‘boost’ zullen geven aan de Amerikaanse economie maar evenzeer een negatieve invloed kunnen hebben op de inflatie.

Echter wordt er momenteel nog geen rekening gehouden met het belastingplan van president Donald Trump omdat nog niet geweten is hoe ver de hervormingen zullen gaan, daarenboven moet het plan nog worden goedgekeurd op verschillende niveaus binnen het U.S. Congres.

Bronnen: Beursduivel, CNBC

Foto: Wikimedia

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.