Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Buitenlandse financials welkom in China

Buitenlanders mogen vanaf nu ook bankieren in China. Voordien bleef de financiële wereld gesloten voor inmenging van buitenaf. Het land voelt echter dat het grote, externe partijen nodig heeft. 

Eerder opende China reeds de financiële markten voor buitenlanders. Nu zijn de financials aan de beurt. Buitenlandse investeerders mogen nu dus wel een meerderheidsbelang in financiële instellingen als banken en verzekeraars aanhouden. Dit wil bijgevolg zeggen dat grote multinationals als UBS, Morgan Stanley en JPMorgan mogen opereren in het tweede economie ter wereld. Deze drie reageerden trouwens al positief op de nieuwe ontwikkelingen. Ter info: voorheen bedroeg het maximaal toegelaten kapitaal in een financiële instelling, niet in handen van Chinese investeerders, 49 procent.

Het is natuurlijk interessant voor China om buitenlandse investeerders en instellingen aan te trekken. Ze kunnen er expertise van giganten als Goldman Sachs en JPMorgan mee binnenhalen. Verder kent China een enorme schuldgraad van bijna 300 procent van het BNP. Door buitenlandse investeerders en banken aan te trekken kan dit risico deels afgeschoven worden.

Buitenlandse partijen zullen moeten opletten dat ze zich niet verslikken in deze schuldenberg en er verder ook rekening mee houden dat de omschakeling van China van een gesloten naar een open economie en met een sterke binnenlandse consumptie niet altijd eenvoudig zal zijn.

Omschakeling

China is in het verleden groot geworden door op enorme schaal aan productie en export te doen. Meer en meer willen ze echter de binnenlandse motor aanzwengelen en dit lukt vrij goed door een groeiende middenklasse. Verder zetten ze in op een meer open en moderne economie. De hoge groeicijfers van weleer zijn echter niet meer realistisch.

Bron: Kanaal Z

Foto: Belga (Chinees minister van financiën)

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.