Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Amerikaanse grenspolitie gaat blockchain-technologie gebruiken

Een speciaal adviescomité van de Amerikaanse grenspolitie CPB moet onderzoeken in hoeverre blockchain kan worden ingeschakeld in het verbeteren van haar functies. Vooral wat betreft de poreuze zuidgrens met Mexico en de drugs- en mensensmokkelproblematiek die daarmee gepaard gaat is er heel wat ruimte voor verbetering.

Concreet worden er 14 ideeën naar voren geschoven, vooral in het kader van samenwerking tussen de verschillende overheden die met de problematiek van de illegale immigratie te maken hebben. De grens tussen Mexico en de VS is ruim 3200 kilometer lang en is de meest overschreden grens ter wereld, met 350 miljoen legale overschrijdingen per jaar.

Kortom: dat is een enorm karwei om te coördineren dat bijzonder moeilijk te managen is en bijzonder goede samenwerking vereist.

Nu de vermaledijde muur van Trump op zich laat wachten komt elke innovatie welgekomen. Blockchain zou niet alleen kosten moeten besparen, maar ook effectief tot resultaat leiden: meer fiscale inkomsten, en minder illegale immigratie. Dat zouden zaken zijn die de Amerikaanse burgers, niet in het minst de kiezers van Trump, ook tastbare beleidsresultaten schenken. En daar zitten die mensen onderhand, een jaar na de verkiezingen, ongeduldig op te wachten.

Bron: CPB

Foto: Alex Smith

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.