Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Europese Unie wil iets doen met blockchain, maar weet nog niet goed wat precies

De EU heeft zijn zinnen gezet op een EU-wijde blockchain-infrastructuur.

Met een budget van € 250.000 wil de Commissie onderzoeken of het technisch haalbaar is om de basis te leggen voor een digitale infrastructuur die overeenkomstig EU wetgeving op de meest transparante en efficiënte wijze data kan uitwisselen tussen particulieren en overheden binnen de EU.

Het klinkt allemaal wat vaag en weinig concreet: de meest concrete doelstelling is het uitbouwen van een technische expertise voor overheden om data uit te wisselen met burgers en andere overheden op die manier efficiënter te kunnen werken. In het kader van de aanhoudende besparingsijver in Europa zouden zo’n efficiëntiewinsten een welgekomen geschenk zijn.

Ook dat spreekt echter weinig tot de verbeelding. Het heeft er alle schijn van dat de EU op de trein van de blockchain wil springen, maar van geen hout pijlen weet maken.

Tot 19 januari 2018 kunnen geïnteresseerden hun voorstellen doen aan de Commissie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Europese Commissie

Foto: Eoghan OLionnain, no changes made

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.