Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Onderzoek naar duizenden afspraken Nederlandse Belastingdienst en bedrijven

Menno Snel, de kersverse Nederlandse staatssecretaris van Financiën, stelt een onderzoek in.

Dat heeft hij vorige week besloten na ophef over fouten bij een deal tussen de Belastingdienst en Procter & Gamble.

Hij zal naar ruim vierduizend belastingafspraken tussen de belastingdienst en multinationals onderzoek laten doen.

169 miljoen

Die 4000 zogenaamde rulings zijn afspraken over te betalen belastingen. Of beter: níét te betalen belastingen.

Aanleiding is de ruling die een belastingambtenaar in zijn eentje sloot met Procter & Gamble. Dat grapje kostte de Nederlandse schatkist 169 miljoen.

Procter & Gamble wist maar liefst 676 miljoen dollar door te sluizen, omdat de afspraken geheim zijn.

Het niet volgen van voorgeschreven procedures is onacceptabel, meldt Snel aan de Tweede Kamer. Nu wordt nagegaan of er bij de andere afspraken wellicht ook dingen verkeerd zijn gegaan.

Paradise Papers

Het gaat om alle zogenoemde rulings die sinds 2012 met internationaal actieve bedrijven zijn gesloten.
Snel reageert daarmee op onthullingen in media over de zogenoemde Paradise Papers.

Volgens Snel maken de Paradise Papers duidelijk dat de door Nederland gepropageerde internationale aanpak tegen belastingontwijking belangrijk is.

Snel schrijft:

De Belastingdienst zal alles in het werk stellen om de informatie uit de Paradise Papers te achterhalen, zoals de Belastingdienst dat ook doet bij de Panama Papers. Vervolgens zal de Belastingdienst vanzelfsprekend aan de slag gaan met de verkregen informatie

De Paradise Papers – een serie van 13 miljoen gelekte documenten van adviesbureau Appleyby – hebben vorige week wereldwijd voor ophef gezorgd.

De documenten laten zien hoe bedrijven en rijke individuen met hun geld schuiven. Dit om zo min mogelijk belasting te betalen. Vooral Nederland komt daarbij vaker voorbij.

Maatregelen

Snel belooft nu dat het huidige kabinet een einde zal maken aan de situatie. Firma’s zouden zich niet meer alleen op papier mogen vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen.

Er komt een voorstel voor een bronheffing op dividend, rente en royalty’s. Ook komen er strengere regels voor de trustsector. De Nederlandsche Bank krijgt daarnaast meer mogelijkheden om toezicht te houden.

Bronnen: Kamerbrief, Trouw

Foto: Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.