Amerikaanse minister van Financiën trekt ten strijde tegen bitcoin

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft bevestigd dat zijn ministerie een grootscheeps onderzoek is gestart naar het gebruik van bitcoin voor frauduleuze en criminele doeleinden.

Volgens Mnuchin is het de bedoeling om bitcoin “te vrijwaren van het dark web”. Wat hij daarmee bedoelt is niet geheel duidelijk. Wellicht wil hij tot een internationaal raamwerk komen waarin bitcoin-transacties systematisch worden gemonitord. Dat is niet zo moeilijk: bitcoin is helemaal niet zo anoniem en veilig als leken geneigd zijn te denken.

Op zich is zo’n oefening natuurlijk nutteloos. Ondertussen zijn er genoeg cryptocurrencies op de markt die wel degelijk ontraceerbaar en anoniem zijn. Wie echt “off the radar” wil opereren, werkt al lang met die systemen. Daar gaat een internationaal wetgevend kader rond bitcoin niks aan veranderen.

Mnuchin bevestigt wel dat hij al praat “op internationaal niveau”. Of hij on speaking terms is met de Europese Commissie wil hij niet gezegd hebben.

Concreet stelt Mnuchin voor dat “bitcoin dealers” – zoals hij ze noemt – die in de VS actief zijn binnen het toepassingsgebied van de strenge Amerikaanse “know your customer”-regelgeving en de Bank Secrecy Act, die zou moeten beletten dat bitcoin-transacties worden gebruikt om geld wit te wassen of fraude te plegen.

Bron: Finance Yahoo