Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Amerikaanse minister van Financiën trekt ten strijde tegen bitcoin

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft bevestigd dat zijn ministerie een grootscheeps onderzoek is gestart naar het gebruik van bitcoin voor frauduleuze en criminele doeleinden.

Volgens Mnuchin is het de bedoeling om bitcoin “te vrijwaren van het dark web”. Wat hij daarmee bedoelt is niet geheel duidelijk. Wellicht wil hij tot een internationaal raamwerk komen waarin bitcoin-transacties systematisch worden gemonitord. Dat is niet zo moeilijk: bitcoin is helemaal niet zo anoniem en veilig als leken geneigd zijn te denken.

Op zich is zo’n oefening natuurlijk nutteloos. Ondertussen zijn er genoeg cryptocurrencies op de markt die wel degelijk ontraceerbaar en anoniem zijn. Wie echt “off the radar” wil opereren, werkt al lang met die systemen. Daar gaat een internationaal wetgevend kader rond bitcoin niks aan veranderen.

Mnuchin bevestigt wel dat hij al praat “op internationaal niveau”. Of hij on speaking terms is met de Europese Commissie wil hij niet gezegd hebben.

Concreet stelt Mnuchin voor dat “bitcoin dealers” – zoals hij ze noemt – die in de VS actief zijn binnen het toepassingsgebied van de strenge Amerikaanse “know your customer”-regelgeving en de Bank Secrecy Act, die zou moeten beletten dat bitcoin-transacties worden gebruikt om geld wit te wassen of fraude te plegen.

Bron: Finance Yahoo

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.