Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

EU looft 5 miljoen euro uit aan blockchaintechnologie die Europese overheden transparanter moet doen werken… ofzoiets

De Europese Commissie heeft een wedstrijd uitgeschreven voor bedrijven en particulieren, zowel EU-burgers als niet-EU-burgers onder de cryptische naam “Blockchains for Social Good”.

Wat de wedstrijd precies inhoudt en op welke criteria kandidaten zullen worden geselecteerd is momenteel nog niet duidelijk. Het enige wat voorlopig zonneklaar is, is het prijzengeld: de Commissie trekt maar liefst 5 miljoen euro uit voor de wedstrijd.

Kandidaten moeten de Commissie overtuigen dat ze een geniaal idee hebben om “public issues” het hoofd te bieden middels blockchain-technologie. Andere zoemwoordjes zijn “transparantie” en “decentralisatie”. Concreter wordt het helaas niet.

Volgens de Commissie kan blockchain nuttig zijn om het werk van overheden transparanter te maken voor de burger, die de documenten dan makkelijker zouden kunnen raadplegen en lopende procedures makkelijker kunnen opvolgen. Het zal wel, zeker?

Opmerkelijk is dat er geen nationaliteitsvereiste wordt gesteld. Dus ook Chinese en Amerikaanse particulieren en bedrijven mogen deelnemen. Dat is toch opmerkelijk, gezien het grote bedrag.

Stel je voor dat de Chinezen of de Amerikanen de transparantie van de Europese democratie en besluitvorming in handen krijgen?

Bron: Europese Commissie

Foto: Robyn Mack

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.