Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

De petrodollar is dood. Leve de petroyuan?

China heeft besloten om in yuan geprijsde olie-futures, gedekt door goud, uit te geven. Daarmee probeert China de poten onder de stoel van de Amerikanen en hun absolute hegemonie over de wereldeconomie middels de petrodollar te zagen. De Chinezen nemen zelfs de term “petroyuan” in de mond.

Ter herinnering: toen Saddam Hoessein zijn Iraakse olie niet langer in dollar wilde verkopen maar in euro, vielen de Amerikanen Irak binnen en enkele maanden later was de rebelse dictator dood. Hopelijk zal het zo geen vaart lopen in China.

In eenzelfde beweging vestigt de yuan zich ook als wereldmunt, een natte droom van het regime in Peking. En nu de olieprijzen historisch laag zijn en blijven, zien de Chinezen hun kans schoon: China is immers ’s werelds grootste olieconsument.

Door zich los te koppelen van de dollar en hun handelspartners voor het voldongen feit te zetten dat ze voortaan in yuan betaald zullen worden, dwingen de Chinezen om buitenlandse producenten en investeerders om yuan-reserves aan te leggen. Dat is dan weer een goede verzekering tegen (politiek gemotiveerde) speculatie tegen de munt.

Het neemt bovendien heel wat onderhandelingsmacht weg bij de Amerikanen, die via monetair beleid de oliemarkt en dus de Chinese economie kunnen beïnvloeden. Dat wordt nu een stuk moeilijker.

Dat plan heeft wel een belangrijk nadeel: geldvlucht. Doordat er heel wat yuan China uitstroomt zal de munt appreciëren, waardoor de gemiddelde Chinees rijker wordt, en dus meer leverage zal verwerven ten aanzien van het regime. Anderzijds zullen ook de enorme schulden van China meer waard worden, wat de economische groei onder grotere druk dan nu al het geval is zet.

Bovendien zijn de transacties gedekt door goud. De Chinezen willen zo een complete monetaire meltdown enigszins verzachten. Daarenboven zijn de landen die het gulzigst goud kopen niet bepaald grote vrienden van Washington: Rusland en India.

De petroyuan heeft wel een valse start genomen: het eerste land dat zijn olie verkocht in yuan is Venezuela… dat daags na de beslissing in faling is gegaan.

Bron: Chinese Ministerie van Financiën

Foto: davidgsteadman

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.